Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
Α’ Αντιπρόεδρος: ΒΟΡΡΙΑΣ Μιχαήλ
Β’ Αντιπρόεδρος: ΜΠΙΚΑΣ Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Αναπληρωτής Γεν.Γραμ.: ΣΤΡΑΤΗΣ Ευστράτιος
Ταμίας: ΣΤΑΓΩΝΗΣ Σταύρος
Οργανωτικός Γραμματέας.: ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ Ελένη
Μέλος: ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος
Μέλος: ΜΠΕΗ Χαριτίνη
Μέλος: ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος
Μέλος: ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Μέλος: ΖΕΝΤΕΦΗΣ Ανάργυρος
Μέλος: ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ Δημήτριος
Auto Scroll Stop Scroll