Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

Εκλογές ΕΠΛΣΑΠΝ 2019
Πειραιάς 02.-05.-2019  


ΠΡΟΣ: Μέλη ΕΠΛΣ Αττικής - Πειραιώς &Νήσων

Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής – Πειραιά & Νήσων διεξαγάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. – Ε.Ε. – Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στις  07 και 08 Μαΐου 2019  από 08:00 έως και 16:00 στα γραφεία της  Έδρας της  Ένωσής μας,  2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς ΤΚ : 18535 (4ος όροφος )

Κάθε συνάδελφος – μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα ψήφου.

Στο ψηφοδέλτιο μπορεί το κάθε μέλος να βάλει μέχρι δεκατρείς (13) σταυρούς στο αριστερό μέρος για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τρεις (03) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή και μέχρι εβδομήντα  (70) σταυρούς για τους υποψηφίους Αντιπροσώπους στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Auto Scroll Stop Scroll