Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Προτάσεις ΕΠΛΣ Αττικής για Τροποποίηση Κανονισμού αριθμ. 18 / 05


ΠΡΟΣ:
1.Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολίτικης κ. Κουβέλη Φώτιο – Φανούρη.   2. Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολίτικης κ. Σαντορινιό Νεκτάριο. 
3.Αρχηγό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. κ. Ράπτη Σταμάτιο
4.Α Υπαρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. κ. Κλιάρη Θεόδωρο                                     5.Δ.Κ.Α’ Υποναύαρχο Λ.Σ. κ. Αργυρίου Ιωάννη

Προτείνουμε ως Τροποποίηση του Κανονισμού Αριθμ. 18 / 05 προκειμένου να υπάρξει αύξηση  των θέσεων (ΜΗΧANIKOI  –ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)  που θα βρίσκονται σε πτητική ενέργεια εξάμηνου ως κάτωθι:Παράρτημα «Β»
Στελέχωση με Ιπτάμενο Προσωπικό Ε/Π
Άρθρο 1  «Η σύνθεση του πληρώματος Ε/Π ΑS 365 N3 του Λ.Σ. ποικίλλει αναλόγως της αποστολής του .

Άρθρο 2 «Στη σύνθεση του απαραίτητου πληρώματος Ε/Π ΑS 365 N3 του Λ.Σ. , εκτός από 2 χειριστές Ε/Π , περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
Ιπτάμενοι μηχανικοί ή χειριστές συσκευών , αναλόγως της αποστολής .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
β. Ιπτάμενοι Μηχανικοί – χειριστές συσκευώνΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
1.Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ενδεικτικά για την πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση των 6 Ε/Π ΑS 365 N3 του Λ.Σ. τα απαιτούμενα πληρώματα υπολογίζονται σε 12 ήτοι σε 24 Χειριστές Ε/Π καθώς και οι απαραίτητοι Μηχανικοί – Χειριστές συσκευών  .

ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» .

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ


Auto Scroll Stop Scroll