Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Συγκρότηση σε Σώμα Δ.Σ. ΕΠΛΣΑΠ
Κατά τη σύγκληση συμβουλίου για τη συγκρότηση σε Σώμα έτσι όπως αυτό προέκυψε κατόπιν απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (αρ. Απόφασης 5549/2018 συνεκλήθη σήμερα 17/01/2019 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ένωσης στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος , Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγκρότηση σε σώμα, σύμφωνα με όσα ορίζει το αρθρ. 10 του καταστατικού.
Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία  για τη συγκρότηση σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΛΣΑΠ, και εκλέχθηκαν ως κατωτέρω:

Πρόεδρος: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: ΛΑΖΙΝΟΣ Αχιλλεύς
Αναπλ. Γεν. Γραμ.: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Στέφανος
Ταμίας: ΣΤΑΓΩΝΗΣ Σταύρος
Μέλος: ΡΕΤΙΤΑΓΚΟΥ Βασιλική
Μέλος: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος
Μέλος: ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος
Μέλος: ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Στυλιανός
Μέλος: ΝΙΤΣΟΣ Παναγιώτης
Μέλος: ΣΚΑΝΔΑΛΗ Σταυρούλα
Μέλος: ΧΑΜΗΛΟΣ Κωνσταντίνος
Μέλος: ΕΞΑΡΧΟΣ Αχιλλεύς


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Auto Scroll Stop Scroll