Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Ελεύθερη η μετακίνηση των Στελεχών Λιμενικού Σώματος με τα Μ.Μ.Μ. μετά την υπογραφή της Κ.Υ.Α.Οριστική λύση στην μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δίνεται έπειτα από την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη,  οι κάτοχοι των καρτών που εκδίδονται για τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητας  του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών(ΟΣΥΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) και του Οργανισμού Αστικών  Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, απαλλάσσονται πλήρως της υποχρέωσης καταβολής κομίστρου.


Παράλληλα για τον έλεγχο χορήγησης καρτών στους δικαιούχους προβλέπεται  ότι οι τελευταίοι θα
προβαίνουν αυτοπροσώπως απευθείας στην έκδοση καρτών μέσω του δικτύου, ενώ το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα διαθέτει προς τον ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΘ, αντίστοιχες έγκυρες καταστάσεις αυτών.

Σας επισυνάπτουμε και σχετική Κ.Υ.Α .ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣAuto Scroll Stop Scroll