Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Πρωτοφανής εμπλοκή μελών Δ.Σ της ΠΕΑΛΣ στις εσωτερικές διαδικασίες της ΕΠΛΣΑΠ

Θεωρούμε ως απαράδεκτες  τις δηλώσεις μελών Δ.Σ της ΠΕΑΛΣ ,με τις οποίες ανακοινώνουν ψηφοδέλτια για τις επικείμενες εκλογές της ΕΠΛΣΑΠ  μέσω ‘’μπροστινών’’!!! αφού οι ίδιοι όπως τονίζουν δεν θα λάβουν μέρος στο ψηφοδέλτιο το οποίο δημιουργούν.

Υποτιμούν την νοημοσύνη των μελών μας  και  αφ έτερου τέτοιες  διασπαστικές ενέργειες δεν προάγουν την ενότητα την οποία όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα συνδικαλιστικά δρώμενα  οφείλουμε να υπηρετούμε.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Auto Scroll Stop Scroll