Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση μελών αναφορικά με αόριστες και ανακριβείς ανακοινώσεις


Για ακόμη μια φορά ο Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ» προβαίνει σε παντελώς αόριστες και ανακριβείς ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν ως μοναδικό στόχο την πρόκληση εντυπώσεων και τη χειραγώγηση των συναδέλφων μας.
Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσαν ότι εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 812/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και ότι με αυτή έγινε δεκτή η αγωγή τους, με την οποία ζητούσαν ακύρωση Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής μας, αποκρύπτουν όμως το γεγονός πως το εν λόγω δικαστήριο δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης αλλά έκανε δεκτή την αγωγή τους, διότι, για τυπικούς λόγους, δεν έγινε δεκτή η εκπροσώπησή μας και δεν εξετάσθηκαν οι ισχυρισμοί μας.
Προκύπτουν ωστόσο εύλογα ερωτήματα:
Για ποιο λόγο οι επικεφαλείς του συνδυασμού «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ», στην ανακοίνωσή τους δε δημοσιεύουν κάποιο απόσπασμα της απόφασης που να κάνει αποδεκτούς τους ισχυρισμούς τους;
Προχώρησε το δικαστήριο στην εξέταση των ισχυρισμών τους;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, καθώς ο Δικαστής περιορίστηκε στην αυτεπάγγελτη εξέταση των τυπικών λόγων παράστασης ενώπιον του Δικαστηρίου, ενώ δεν υπάρχει ΟΥΔΕΜΙΑ αναφορά στο κείμενο της απόφασης περί αποδοχής όσων παντελώς ανακριβών ισχυρισμών παραθέτουν στην επίδικη αγωγή τους.
Ως εκ τούτου λοιπόν, η υπόθεση θα επανεξεταστεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς έχει ήδη ασκηθεί έφεση κατά αυτής και κατά τη συζήτηση της έφεσης στο ακροατήριο θα εξετασθούν μάρτυρες και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία και για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το δικαστήριο θα μπει ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.
Τρανή απόδειξη των ανωτέρω είναι και το γεγονός πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης παραμένει ως έχει, η δε απόφαση που επικαλούνται δεν είναι ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ, καθόσον δεν είναι τελεσίδικη κι έχει ήδη εφεσιβληθεί, ενώ τελεσίδικη θα είναι η απόφαση που θα εκδοθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Άλλωστε, γνωρίζουν σε απόλυτο βαθμό στον εν λόγω συνδυασμό, πως το μοναδικό Δικαστήριο που εξέδωσε απόφαση, προχωρώντας στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης είναι το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο με απόφασή του αναφέρει ρητώς πως η επίδικη αγωγή δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει βάσει των ισχυρισμών που αναφέρει και γι αυτό η αίτησή τους τότε απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη, ΔΗΛΑΔΗ ΑΒΑΣΙΜΗ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ. 
Είναι σε θέση εκείνοι να μας καταδείξουν και να δημοσιεύσουν κάποιο ανάλογο σκεπτικό στη δικαστική απόφαση που επικαλούνται;
Τέλος, η αναφορά τους περί διενέργειας νέων εκλογών μετά την κατάθεσή τους στο Πρωτοδικείο Πειραιά αίτησης για διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής τυγχάνει απολύτως ψευδής και ανυπόστατη, αφού ανάλογη αίτηση θα μπορούσαν να καταθέσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της υπόθεσης, η αίτηση δε αυτή, πρόκειται να κριθεί κατόπιν παράθεσης των ισχυρισμών της κάθε πλευράς κατά τη συζήτηση της και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων από τον αρμόδιο Δικαστή, οπότε θα ήταν σώφρον  να μην προκαταβάλουν την κρίση του τελευταίου.
Είναι δε βέβαιο ότι η Ένωσή μας θα δικαιωθεί με την εκδοθησομένη απόφαση, καθόσον οι ισχυρισμοί μας είναι βάσιμοι, όπως και με τις δυο προγενέστερες αποφάσεις, που απέρριψαν τους ισχυρισμούς του συνδυασμού «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ», τόσο κατά τη συζήτηση της αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής όσο και κατά τη συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, παραμένει ακλόνητο ως απολύτως νόμιμα εκλεγμένο και τούτο πρόκειται να επικυρωθεί από κάθε δικαστήριο που πρόκειται να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης.
Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε το κύρος και τις διαδικασίες της Ένωσής μας. Τα προβλήματα είναι κοινά και οι συνάδελφοι αναμένουν από όλους μας να συμβάλουμε στην επίλυσή τους και ο καθένας μας επιλέγει τον τρόπο που επιθυμεί να προσφέρει.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας
Τσατσουλής Αθανάσιος       Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll