Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Συγκρότηση σε σώμα


Κατά τη σύγκληση συμβουλίου για τη συγκρότηση σε σώμα έτσι όπως αυτό προέκυψε από τη προσωρινή διαταγή της από 26-03-2018 και όπως αυτή μεταρρυθμίστηκε με την από 28-03-2018 απόφαση Πρωτοδικείου Πειραιώς συνεκλήθη σήμερα 29/03/18 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ένωσης, Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγκρότηση σε σώμα, σύμφωνα με όσα ορίζει το αρθρ. 10 του καταστατικού.
Μετά από αποχώρηση των κάτωθι:
Δριβάκου Γεωργίου, Μουστάκα Στυλιανού, Νίτσου Παναγιώτη, Σκανδάλη Σταυρούλα, Χαμηλού Κωνσταντίνου, Εξάρχου Αχιλλέα
Επιπλέον εμφανίστηκε η Νικολέτα Πέρρου για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο, της γνωστοποιήθηκε η από 28-03-2018 προσωρινή διαταγή του Πρόεδρου υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιά περί αντικατάστασής της από το Σταύρο Σταγώνη και κατόπιν τούτου αποχώρησε.
Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε από τα παρόντα μέλη της πλειοψηφίας  μυστική ψηφοφορία  για τη συγκρότηση σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΛΣΑΠ, και εκλέχθηκαν ως κατωτέρω:

Πρόεδρος:
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος:
ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ
Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας:
ΛΑΖΙΝΟΣ
Αχιλλεύς
Αναπλ. Γεν. Γραμ.:
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Στέφανος
Ταμίας:
ΣΤΑΓΩΝΗΣ
Σταύρος
Μέλος:
ΡΕΤΙΤΑΓΚΟΥ
Βασιλική
Μέλος:
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Νικόλαος
Μέλος:
ΔΡΙΒΑΚΟΣ
Γεώργιος
Μέλος:
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Στυλιανός
Μέλος:
ΝΙΤΣΟΣ
Παναγιώτης
Μέλος:
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
Σταυρούλα
Μέλος:
ΧΑΜΗΛΟΣ
Κωνσταντίνος
Μέλος:
ΕΞΑΡΧΟΣ
Αχιλλεύς

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Auto Scroll Stop Scroll