Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί αδειών

Προς:
Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ κ. Ράπτη Σταμάτιο
Κοιν.:
1. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη

2.   Α’ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ
κ. Κλιάρη Θεόδωρο

3. Μέλη μας

κ. Αρχηγέ,

Αίσθηση αγανάκτησης και απαξίωσης έχει κυριεύσει τους συναδέλφους  που υπηρετούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Από 01/01/2017 κλήθηκαν, με την κατάργηση της ΥΔΕ, να φέρουν σε πέρας τα νέα καθήκοντά τα οποία  τους ανατέθηκαν, με ανασταλτικούς παράγοντες την μηδαμινή εκπαίδευση και τα νομικά αδιέξοδα.

Μιλώντας με νούμερα αναφέρουμε πως το πρώτο πεντάμηνο του 2016, εκδόθηκαν από την ΥΔΕ 3.580 Χρηματικά Εντάλματα ποσού ύψους 27.517.750,07€,  ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017 από τους εκκαθαριστές συναδέλφους  εκδόθηκαν  5.699 Χρηματικά Εντάλματα ποσού ύψους 43.736.330,02€, παρά το γεγονός  ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα μέρος της ενταλματοποίησης έχει διακοπεί καθώς αναμένεται λύση με κώλυμα αρμοδιότητας υπογραφής, που προέκυψε στις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
  
Παρόλ’ αυτά  οι πιέσεις από την ηγεσία,  οι οποίες έχουν αποδέκτη ολόκληρη την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οδήγησαν στην καταστρατήγηση του δικαιώματος στην άδεια, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή, όταν τους ανακοινώθηκε ο περιορισμός των καλοκαιρινών τους αδειών λόγω «υπηρεσιακών αναγκών και χαμηλής απόδοσης».

Η καταπόνηση και η ψυχική εξουθένωση των συναδέλφων μόνο αρνητικές συνέπειες  θα έχει  στους ίδιους και στην Υπηρεσία.
  
Απαιτούμε να σταματήσει η εμπαθής αντιμετώπιση των συναδέλφων μας, όπως επίσης απαιτούμε να τηρηθεί και να εφαρμοστεί η υφιστάμενη «περί αδειών» νομοθεσία.
  
Τα παραπάνω θεωρούνται δεδομένα για το σύνολο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ακόμη περισσότερο όταν αφορούν σε συναδέλφους μας που αποδεικνύουν καθημερινά το υψηλό αίσθημα καθήκοντός τους, εάν θέλουμε να ενισχυθεί η ευσυνειδησία τους.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll