Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Εγγραφές/επανεγγραφές για τον παιδικό σταθμό


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για την εγγραφή στον παιδικό σταθμό που φιλοξενούνται παιδιά στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από 25-05-2017 έως 09-06-2017 και από ώρας 09:00 έως 12:00 στο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κουντουριώτου και Παπαφλέσσα, Τηλ: 210-4615415). 


Για την εγγραφή των παιδιών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πέραν την σχετικής αίτησης να προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Ιατρική Βεβαίωση για την σωματική – πνευματική υγεία του παιδιού
  • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και πρόσφατα φυματιοαντίδρασης (MANTOUX)
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου φορολογικού έτους (2015)
  • Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακής ταυτότητας για τα στελέχη Λ.Σ.
  • Βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας για μη στελέχη Λ.Σ.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την κάλυψη των υφιστάμενων θέσεων μοριοδοτούνται βάσει της Αριθμ. Πρωτ.: 25688/15-05-2017 Ανακοίνωσης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (ΑΔΑ: 7ΧΧΕΩΕΣΑ41).


Στο βρεφικό τμήμα θα γίνονται δεκτά βρέφη που έχουν γεννηθεί από 01-03-2015 έως 01-12-2016 και στο νηπιακό τμήμα νήπια που έχουν γεννηθεί από 01-01-2013 έως 28-02-2015 σύμφωνα και πάλι με τις προϋποθέσεις της Αριθμ. Πρωτ.: 25688/15-05-2017 Ανακοίνωσης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (ΑΔΑ: 7ΧΧΕΩΕΣΑ41).

Συνημμένα αρχεία

Auto Scroll Stop Scroll