Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12η Γενική Συνέλευση Ε.Π.Λ.Σ.Α.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
12η Γενική Συνέλευση Ε.Π.Λ.Σ.Α.Π.

Πειραιάς, 26-9-2016
ΑΠ: 73/2016

Η Ε.Π.Λ.Σ.Α.Π. προσκαλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 9, 10, 14 και 15 του καταστατικού με τα εξής θέματα:
.
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.
2. Ανάγνωση και Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ., Ε.Ε., και Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
.
Η πρώτη Τακτική Γ.Σ. θα γίνει στις 17-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορυδαλλού, Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη 240, στο Δημαρχείο Δ. Κορυδαλλού.
.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η δεύτερη Τακτική Γ.Σ. θα γίνει την επομένη 18-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο. Στη δεύτερη Τακτική Γ.Σ. απαρτία υπάρχει οποιοσδήποτε αριθμός μελών και αν προσέλθει.
.
Η διεξαγωγή των εκλογών θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2016 στην Έδρα της Ένωσης ενώ οι νέες εγγραφές μελών θα γίνονται δεκτές καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι το πέρας των εκλογών.
.
Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., θα γίνουν σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό και θα πρέπει να περιέλθουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ένωσής μας στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (γρ. 401) μέχρι την 13-10-2016, δηλ. τρεις (03) ημέρες πριν την πρώτη Γ.Σ. και μέχρι ώρα 11:00 π.μ.
.
Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος       Τσιάνος Παναγιώτης

Auto Scroll Stop Scroll