Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Νέα παρέμβαση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για άδεια ανατροφής τέκνου σε συνάρτηση με γνωμοδότηση του "Συνηγόρου του Πολίτη"

Επιστολή της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θεόδωρο και τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ.Ράπτη Σταμάτιο για την άδεια ανατροφής τέκνου.
Αξιότιμοι κύριοι,
Ύστερα από πληθώρα παραπόνων μελών μας αναγκαζόμαστε να επανέρθουμε εγγράφως μια ακόμα φορά και να ζητήσουμε τη προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου να διορθωθεί η σημειούμενη εις βάρος των Στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ λανθασμένη εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του Π.Δ 80/2015 περί αδειών του προσωπικού.
Συγκεκριμένα σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά τέσσερεις περιπτώσεις.

1. Αιτήσεις Στελεχών που πληρούν ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις και απάντηση επί των αιτήσεων τους «Να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο» το οποίο και δεν περιγράφεται στη νομοθεσία.
2. Αιτήσεις τριτέκνων Στελεχών που έχουν ήδη λάβει 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου και αιτούνται την επιπλέον χορήγηση τρίμηνης άδειας με την επακολουθήσασα απόρριψή της από την Υπηρεσία με το αιτιολογικό ¨ ότι άδεια χορηγείται άπαξ και συνεχόμενη¨.
3. Αιτήσεις Στελεχών για άδεια ανατροφής τέκνου μικρότερης των εννέα μηνών διάρκειας ένεκα συμπλήρωσης του έκτου έτους της ηλικίας του τέκνου τους άδειας με την επακολουθήσασα απόρριψή της από την Υπηρεσία με το αιτιολογικό ότι "δεν είναι άπαξ και συνεχόμενο το διάστημα των εννέα μηνών αλλά μικρότερο χρονικό διάστημα".
4. Αιτήσεις Στελεχών που ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έχει λάβει την εξάμηνη ειδική άδεια παροχής προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ με την επακολουθήσασα απόρριψή της από την Υπηρεσία με το αιτιολογικό ότι "δεν δύναται καθόσον έχει γίνει ολική χρήση των διευκολύνσεων από τον/ τη σύζυγο σας" σε αντιδιαστολή με τη νομοθεσία καθώς ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του ν. 3655/208 άρθρο 142 δεν αποτελεί διευκόλυνση.
Η Ομοσπονδία αφού απευθύνθηκε και στη Νομική Σύμβουλο της Κυρία Αναστασία Καρανίσα, η οποία γνωμοδότησε επί των ανωτέρω αιτήσεων και κατέληξε ότι εσφαλμένως αυτές απορρίφτηκαν από την Υπηρεσία γιατί κατά τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του ΠΔ 80/2015 η άδεια ανατροφής τέκνου ανεξαρτήτως χρονικού σημείου εκκίνησης λήψης της και μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους ηλικίας κάθε τέκνου λαμβάνεται άνευ ετέρου από τον δικαιούχο. Και τούτο διότι κατά την τελολογική ερμηνεία του νέου αυτού ΠΔ προέχει η προστασία της οικογένειας, και κυρίως της τρίτεκνης, χωρίς παρεμπόδιση άσκησης του δικαιώματος ανατροφής τέκνου, ιδίως όταν αυτή στηρίζεται σε επίκληση ετέρων διατάξεων λοιπών νομοθετημάτων που δεν εφαρμόζονται στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
Στα πλαίσια αυτά η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» απέστειλε σχετικό έγγραφο της προς ΥΝΝΠ/ΑΛΣ υπόψιν κυρίου Αρχηγού στις 4 Μαρτίου 2016 με Αριθ. Πρωτ: 210348/8781/2016, στο οποίο εκτίθενται τα σοβαρά υφιστάμενα ζητήματα ερμηνείας του ΠΔ 80/2015 και του ευρύτερου νομικού πλαισίου, η κακή εφαρμογή των οποίων οδηγεί αναπόφευκτα σε αδικίες των εργαζομένων με παράνομο αποκλεισμό τους από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.
Επειδή η δημοσίευση του νέου αυτού Π.Δ αδειών 80/2015 για τον οργανισμό όχι μόνο καθυστέρησε υπερβολικά σε σχέση με αυτά που ισχύουν σε αλλά Σώματα Ασφαλείας εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά θεσμοθετήθηκε από την παρούσα πολιτική ηγεσία με σκοπό να αρθεί η άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης της από τα Στελέχη, στα πλαίσια σεβασμού της αρχής της ισότητας μεταξύ των δυο φύλων και σύμφωνα πάντοτε και με τις κείμενες κοινοτικές οδηγίες, λυπούμαστε που παρατηρούμε στη πράξη ύπαρξη αναχωμάτων περί αναστολής άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων των συναδέλφων μας .
Για τους λόγους αυτούς καλό θα ήταν να δοθούν οι ανάλογες οδηγίες, προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποκατασταθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου στα Στελέχη, που προάγει κυρίως τη προστασία του θεσμού της οικογένειας σε μια χώρα που μαστίζεται από υπογεννητικότητα, όπως είναι η πατρίδα μας.
Η Ομοσπονδία είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβολή κρίνεται ότι χρειάζεται.
Auto Scroll Stop Scroll