Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Προτάσεις επί του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την οπλοφορία - οπλοκατοχή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σε συνέχεια της από 1/2/2016 επιστολής μας, η Ένωσή Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής – Πειραιά & Νήσων απέστειλε στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. συνολικές προτάσεις επί του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την οπλοφορία - οπλοκατοχή οπλισμού από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  
Συγκεκριμένα προτείνουμε για προώθηση:
  
1. Να συσταθεί επιτροπή που θα απαρτίζεται από στελέχη της ΔΕΠΙΧ (Γρ. Οπλισμού – ΚΕΑ-ΜΥΑ) και ΥΙ (Ψυχίατρος ή Παθολόγος) η οποία θα επανεξετάσει στο σύνολό του όλο το ΦΕΚ 663Β’/2004 και θα το αναμορφώσει από την αρχή.
  
2. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτό δυνατό προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρω ΦΕΚ στα εξής σημεία που θα διευκολύνουν το σύνολο του προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. ως εξής:
    
Α) Να απεμπλακεί η Δ.Π από την όλη διαδικασία (λόγω μη συναφούς αντικειμένου) και να αντικατασταθεί από την ΔΕΠΙΧ (Οπλισμό).
  
Β) Να τροποποιηθεί το άρθρο που μνημονεύει τις ανακλήσεις και να αναφέρεται ρητά για ποιές περιπτώσεις ισχύει η ανάκληση της άδειας οπλοφορίας – οπλοκατοχής.
  
Γ) Να αναφέρεται ρητά μέχρι πόσα όπλα μπορεί να κατέχει το κάθε στέλεχος.
  
Δ) Να αναφέρεται ρητά ποιά παρελκόμενα μπορεί να φέρονται μαζί με τον κατεχόμενο οπλισμό (π.χ. φακό, καταδείκτες στόχων κ.α.) καθώς επίσης και ποιά ακόμη μέσα ατομικής προστασίας επιτρέπονται όπως , μαχαίρια, σπρέι πιπεριού κ.α.
  
Ε) Να μπορεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να κρατάει τον ιδιωτικό του οπλισμό και κατά την διάρκεια της εφεδρείας του (εκπίπτοντας σε άδεια οπλοκατοχής και όχι και οπλοφορίας) και να το παραδίδει με την λήξη της.
  
ΣΤ) Υποχρεωτική εκπαίδευση για τον ενδιαφερόμενο αγοράς όπλου ως προϋπόθεση για την κατοχή του και επανεξέτασή του σε τακτά διαστήματα που θα ορίζει το αρμόδιο γραφείο (Οπλισμός).
  
Ζ) Να τροποποιηθεί όλο το άρθρο για χρέωση υπηρεσιακού οπλισμό και να εφαρμοσεί αντίστοιχα όπως στην ΕΛ.ΑΣ. δηλαδή εφόσον έχει εξετασθεί το ενδιαφερόμενο στέλεχος από την αρμόδια ιατρική επιτροπή και υποστεί συγκεκριμένη εκπαίδευση κατά την εισαγωγή του στο Λιμενικό να γίνεται με άμεσες διαδικασίες.
  
Για το Δ.Σ.
               Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας
      Τσατσουλής Αθανάσιος       Τσιάνος Παναγιώτης

Auto Scroll Stop Scroll