Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης (ιατροί, φαρμακοποιοί, διαγνωστικά κέντρα) Αττικής-Πειραιά & Νήσων

Οι συμβάσεις του πίνακα ισχύουν για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τα μέλη των οικογενειών τους.

Λόγω του ότι μπορεί να έχει διακοπή ή καταγγελθεί μια σύμβαση δίχως να έχουν ενημερωθεί οι ιστότοποι, πριν την επίσκεψη, να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία.

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης (ιατροί, φαρμακοποιοί, διαγνωστικά κέντρα) Αττικής-Πειραιά & Νήσων.

Auto Scroll Stop Scroll