Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Απώλεια άδειας οπλοφορίας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προς: ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ/ΔΠ
Θέμα: «Απώλεια άδειας οπλοφορίας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Σε περίπτωση απώλειας της κατοχής της άδειας οπλοφορίας, υπό συνθήκες κλοπής η οποία δηλώθηκε κανονικά στην Αστυνομία, οδηγεί τα στελέχη στη δυσάρεστη θέση, πλην της πειθαρχικής τιμωρίας τους, να αντιμετωπίζουν και ανάκληση της άδειας οπλοφορίας τους.

Δηλαδή, όντας θύματα ανυπαίτιας στιγμιαίας κλοπής, θεωρούνται από την Υπηρεσία, ότι απώλεσαν την ικανότητά τους να οπλοφορούν, από τη στιγμή που κατέχουν και φέρουν νόμιμα το όπλο και τις σφαίρες.

Για την ανάκληση της άδειας οπλοφορίας απαιτείται βεβαίωση της Επιτροπής, με βάση τη γνωμάτευση της ΑΝΥΕ για την επιγενόμενη ακαταλληλότητα του στελέχους να οπλοφορεί. Η αποκλειστική αυτή διάσταση προκύπτει από την διατύπωση της παρ. 10 του άρθρου 9 του Κανονισμού Οπλοφορίας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ίδιου Κανονισμού.


Θεωρούμε ότι, η πέραν της πειθαρχικής ποινής επιπρόσθετη ανάκληση της άδειας οπλοφορίας, αντί της ενδεδειγμένης επανέκδοσής της, παραβιάζει πρόδηλα τον κανόνα της διπλής τιμώρησης για το ίδιο περιστατικό.

Αναλυτικότερα, επιρρίπτεται στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η μομφή, ότι είτε εξαρχής παραπλάνησαν την Υπηρεσία που τους χορήγησε την άδεια οπλοφορίας, είτε εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι απώλεσαν την αξιοπιστία και ικανότητά τους ως στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., γεγονός που έχει δυσμενή αντανάκλαση σε όλη την παρουσία τους στο Σώμα. Στο βαθμό, μάλιστα, που η διπλή αυτή δυσμενής υπηρεσιακή ποινολόγηση έγινε κατά το σκέλος της ανάκλησης της άδειας οπλοφορίας, χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι, ουσιαστικοί και τυπικοί όροι, αποκτά ιδιαίτερη απαξία για το πρόσωπό τους.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρός λόγος ανάκλησης της άδειας οπλοφορίας, εκείνος που ουδεμία σχέση έχει με τη νόμιμη χρήση του όπλου και την καταλληλόλητα του στελέχους, αλλά ανάγεται αποκλειστικά και μόνον στην όχι ασυνήθη απώλεια του τυπικού νομιμοποιητικού εγγράφου κατοχής του.

Επειδή κάτι τέτοιο θα προσέκρουε ευθέως στην αρχή της αναλογικότητας, καλούμε την Υπηρεσία στις παραπάνω περιπτώσεις, να προβαίνει στην άμεση επανέκδοση της άδειας οπλοφορίας.
Για το Δ.Σ.
               Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας
      Τσατσουλής Αθανάσιος       Τσιάνος Παναγιώτης

Auto Scroll Stop Scroll