Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Η ΠΑΠΑΘΩΜΑ Αγγελική (τέκνο συναδέλφου) νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ''ΕΛΠΙΣ'' έχοντας άμεση ανάγκη σε αίμα & αιμοπετάλια.

Παρακαλούνται οι  συνάδελφοι που επιθυμούν να βοηθήσουν όπως μεταβούν στο Νοσοκομείο ''ΕΛΠΙΣ'' για λήψη αίματος και αιμοπεταλίων.
Auto Scroll Stop Scroll