Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ρύθμιση για όσους είχαν θητεία ως οπλίτες 5ετούς υποχρέωσης πριν την κατάταξή τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σας ενημερώνουμε ότι σε νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του δημοσίου» περιλαμβάνεται και ρύθμιση  που αφορά στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν θητεία ως οπλίτες 5ετούς υποχρέωσης πριν την κατάταξή τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Η Ένωσή μας έχει από 5/5/15 υποβάλει προτάσεις για το ασφαλιστικό-συνταταξιοδοτικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εδώ), στις οποίες μεταξύ άλλων ζητούσαμε την απόδοση στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν θητεία ως οπλίτες 5ετούς υποχρέωσης πριν την κατάταξή τους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.


Στο εν λόγω σχέδιο νόμου προστίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010 εδάφιο ως εξής: 
«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.».

Με την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας διαφαίνεται και η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί μερίδα συναδέλφων μας.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα την προσπάθεια.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.


Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll