Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Την 8-5-2015 συγκροτήθηκε και συνήλθε το προαναγγελθέν 16ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Το Συνέδριο άρχισε τις εργασίες του σύμφωνα με το πρόγραμμα και αφού προσήλθαν και συμμετείχαν 141 από τους συνολικά εκλεγέντες 148 αντιπροσώπους όλων των πρωτοβαθμίων ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Αφού δε εξελέγη τριμελής επιτροπή ελέγχου των νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων και πενταμελές Προεδρείο και προ πάσης άλλης συζητήσεως, υπεβλήθη προς το σώμα πρόταση μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου της καθής και απόσυρσης της εμπιστοσύνης του σώματος προς τούτο ως συνόλου αλλά ειδικότερα, κατά τα αναφερόμενα σε αυτήν, κατά της πλειοψηφίας του Δ.Σ. για τους λόγους που αναφέρονταν σε αυτήν.

Την πρόταση να τεθεί σε ψηφοφορία η διατυπωθείσα πρόταση δέχθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ το σύνολο των συνέδρων και εκλεγείσης ψηφολεκτικής επιτροπής διεξήχθη μυστική ψηφοφορία με το εξής αποτέλεσμα:
Υπέρ της πρότασης 80,
κατά αυτής 58
ενώ ευρέθησαν 3 λευκά.
Αφού έγινε δεκτή η πρόταση, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους με κοινή τους γραπτή δήλωση.
Επειδή, μετά ταύτα η Ομοσπονδία στερούνταν προσώπων Διοίκησης, το σώμα του Συνεδρίου επέλεξε ως κατάλληλα πρόσωπα για να επιμελούνται των επειγουσών υποθέσεων και να προκηρύξουν και διεξαγάγουν το συντομότερο δυνατό αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής, τους εξής:
1. Τσιάνος Παναγιώτης
2. Τσατσουλής Αθανάσιος
3. Μπερτσιάς Αθανάσιος
4. Κυράνης Κωνσταντίνος
5. Δροσόπουλος Αλέξανδρος
6. Καμβύσης Σαράντος
7. Βορριάς Μιχαήλ
8. Σαμαράς Ευστάθιος
9. Κωστάκης Μιχαήλ
10. Τσιάπλιας Βασίλειος
11. Ζησίδης Αθανάσιος
12. Τσιονάκας Θωμάς
13. Σφακιανάκης Γεώργιος
14. Τριαντάφυλλος Χρήστος
15. Πασχαλάκης Χρήστος
16. Βασιλάκης Μιχαήλ
17. Μπατσομίτης Ευθύμιος
18. Σακαγιάννης Γεώργιος
19. Κοριζης Ιωάννης
Τα παραπάνω κατατέθηκαν από τον Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και Δικηγόρο Πειραιά κ. Σαπουντζάκη Παναγιώτη στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, το οποίο με την 18-5-2015 απόφασή του διόρισε την παραπάνω προσωρινή διοικούσα η οποία θα επιμελείται των κατεπειγουσών υποθέσεων της ΠΟΕΠΛΣ και να προκηρύξει και διεξαγάγει εντός δύο (2) μηνών αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής..
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σήμερα Τρίτη 19-5-2015 συνεκλήθη σε σώμα η προσωρινή διοικούσα η οποία μετά από μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ομόφωνα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 υπέρ 1 λευκό
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ομόφωνα
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 17 υπέρ 2 λευκά
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 υπέρ 1 λευκό
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 18 υπέρ 1 λευκό
ΥΠΕΥΘ. ΠΡΩΤ/ΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: ΖΗΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 υπέρ 2 λευκά
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 υπέρ 1 λευκό
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ομόφωνα
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17 υπέρ 2 λευκά
Ενώ την προσωρινή διοικούσα συμπληρώνουν τα μέλη:
Τσιάνος Παναγιώτης
Βορριάς Μιχαήλ
Σφακιανάκης Γεώργιος
Τσιονάκας Θωμάς
Τριαντάφυλλος Χρήστος
Πασχαλάκης Χρήστος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Μπατσομίτης Ευθύμιος
Κοριζης Ιωάννης
Επίσης με την ίδια διαδικασία ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.:
Στα Συμβούλια Μεταθέσεων:
Τακτικό μέλος: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος: ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
Στα Συμβούλια προσφυγών:
Τακτικό μέλος: ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΓια την Προσωρινή Διοικούσα

   Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

Δροσόπουλος Αλέξανδρος         Τσατσουλής Αθανάσιος
Auto Scroll Stop Scroll