Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Υποβολή πρότασης για το ασφαλιστικό-συνταταξιοδοτικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής-Πειραιά & Νήσων, όπως και όλες οι Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ., αξιοποιεί το δικαίωμά της να λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Ενισχύουμε την προσπάθεια και πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αξιοποιώντας τον στρατηγικό μας ρόλο, όντας η μεγαλύτερη Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Κατά τη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ., θέσαμε τις βάσεις για ουσιαστική ιεράρχηση θεμάτων που χρήζουν επίλυσης.

Θέμα: Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Για εμάς το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό μέλλον δεν σταματά την 31-12-2014

Στο πλαίσιο των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων, τον Ιούλιο του 2010 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 3865/10 (ΦΕΚ 120Α'/21.7.2010), «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» με τον οποίο "μεταρρυθμίστηκε" μεταξύ άλλων το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στην πραγματικότητα ο ανωτέρω νόμος απορύθμισε συνολικά, καθιερώνοντας καταφανέστατες αδικίες, διαχωρίζοντας τα στελέχη σε προ και μετά 2010 και σε προ και μετά 2014.
Επίσης οι καταταγέντες μετά την 1-1-2011, υπάγονται πλέον στις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ με συνέπεια να αιωρούνται σημαντικές προβλέψεις όπως η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) και όσα αφορούν στα στελέχη των ειδικών κατηγοριών των οποίων τα έτη υπηρεσίας λογίζονται στο διπλάσιο (ΜΥΑ, ΚΕΑ, Πυροτεχνουργοί, Ιπτάμενοι, Δύτες-Διασώστες και Σύνδεσμοι).

Ταυτόχρονα θεσπίσθηκε νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά.

Τα παραπάνω ζητήματα απασχολούν το σύνολο του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ως συνδικαλιστικός φορέας οφείλουμε να καταδείξουμε και να εργασθούμε με σκοπό να ακυρωθούν οι αρνητικές επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή τουλάχιστον να επιτευχθούν αναγκαίες βελτιώσεις

Για τους λόγους αυτούς,

ΖΗΤΑΜΕ την ακύρωση των ασφαλιστικών διατάξεων του ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις».
Θα ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ με όλες μας τις δυνάμεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις, σε όλα τα επίπεδα!
Συνδικαλιστικοί ακροβατισμοί και τακτικισμοί δεν πρόκειται να σταθούν εμπόδιο στις προσπάθειές μας!
Επιπλέον, απαιτούνται και μια σειρά από προσθήκες για τις οποίες έχουμε συμβάλει καθοριστικά γα την ένταξή τους στο Διεκδικητικό Πλαίσιο της Ομοσπονδίας μας, όπως:
1. Η επέκταση για το σύνολο των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Ε.Δ και Σ.Α. της πλασματικής 5ετίας (μάχιμη 5ετία).
2. Η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας.
3. Η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
4. Η υπαγωγή των πληρωμάτων των Π.Λ.Σ. στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά χρόνια).
5. Την πρόβλεψη στο δικαίωμα συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι οποίοι συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014. Σημειώνουμε ότι με την εφαρμογή του ν.3865/2010 το εν λόγω δικαίωμα καταργήθηκε, για όσους συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014, με συνέπεια οι άνδρες και οι γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος να έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.
6. Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου τέκνων όπως συμβαίνει και στο υπόλοιπο δημόσιο.
7. Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές (άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι).
8. Η αναγνώριση του χρόνου απόκτησης πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου.
9. Η απόδοση στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν θητεία ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης πριν την κατάταξή τους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία
10. Το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στον Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είτε στον Τ.Σ.Α.Υ.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll