Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Υποβολή πρότασης για την αναδιάρθρωση των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.)

Η Ένωσή μας, όπως και όλες οι Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ., διατηρεί κάθε δικαίωμα να λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Ενισχύουμε την προσπάθεια και πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αξιοποιώντας τον στρατηγικό μας ρόλο, όντας η μεγαλύτερη Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.


Κατά τη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ., θέσαμε τις βάσεις για ουσιαστική ιεράρχηση θεμάτων που χρήζουν επίλυσης.

Θέμα: Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.)

Για την Ένωσή μας τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών συντελούν καθοριστικά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Κ.Ε.Α με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας στην οποία θα υπάγονται όλα τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών.

Το Κ.Ε.Α./Κ.Λ. Πειραιά μπορεί να μετεξελιχθεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, η οποία θα εποπτεύεται από την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση που προβλέπεται στον Οργανισμό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και να υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως αυτόνομη Υπηρεσία.

Tην αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας, αρτιότερη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, αυτοτέλεια του Σ.Ε.Α.Λ.Σ, κάλυψη στο 100% της οργανικής τους σύνθεσης, σωστή αξιολόγηση και εφοδιασμό με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.).

Επιπλέον προτείνουμε:
  1. Τη διενέργεια του ΣΕΑΛΣ να αναλάβει η νεοσύστατη Κεντρική Υπηρεσία.
  2. Τη σύσταση σχολείου εκπαιδευτών Κ.Ε.Α. ώστε να επιτευχθεί κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης για όλα τα στελέχη των Κ.Ε.Α.
  3. Κάθε Κ.Ε.Α. να διαθέτει δικά του επιχειρησιακά μέσα
  4. Εμπλοκή των Κ.Ε.Α. σε δραστηριότητες, εφόσον συντρέχει λόγος λήψης υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας, από το σύνηθες με τον ορισμό επιπέδων ασφαλείας.
  5. Με τη συμπλήρωση 20 εξαμήνων (10 έτη) υπηρεσίας στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών και μετά από αίτηση του στελέχους να δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης σε Λιμενική Αρχή της επιλογής του, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
  6. Για τη διαδικασία μετάθεσης στελέχους σε Λιμενική Αρχή, να μην χρειάζεται η υποβολή διπλής αναφοράς που ισχύει σήμερα, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο το στέλεχος να παραμένει αποχαρακτηρισμένος στη Λιμενική Αρχή όπου ανήκει το Κ.Ε.Α., μέχρι την απόφαση της μετάθεσής του.
Τέλος κάνουμε σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Κ.Ε.Α. να εξαιρούνται από ευνοϊκές διατάξεις νόμων που διέπουν το σύνολο του προσωπικού.
  
Αναμένουμε τις παρατηρήσεις των μελών μας ώστε να προωθήσουμε την πρότασή μας για ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα Δράσης της Ομοσπονδίας μας.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης

Auto Scroll Stop Scroll