Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Πρωτοβουλία για επίλυση σημαντικών θεμάτων

Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία
Πρωτοβουλία για την προώθηση ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναλάβαμε τις προηγούμενες μέρες.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε σειρά συναντήσεων και επαφών με την πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν το σύνολο των στελεχών, όπως:
  • Το Ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών
  • Η αντιμετώπιση της κατακόρυφης αύξησης του φαινομένου της μετανάστευσης
  • Ο αποστρατευτικός βαθμός προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λ/Φ
  • Οι ανεκτέλεστες μεταθέσεις του 2013
  • Η υλοποίηση των μεταθέσεων του 2014
  • Ο εκσυγχρονισμός του Π.Δ. Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων
  • Η απόδοση δικαστικών εξόδων συναδέλφων
  • H ένταξη της Λιμενικής Αρχής Σαμοθράκης στη διάταξη του 24μηνου
  • Η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων 33ου και 34ου  ΣΔΥΛΣ
  • Η λύση του κτιριακού προβλήματος του Κ.Λ. Χανίων
Όλα τα ζητήματα αναλύθηκαν από την πλευρά μας
σε βάθος και στη σωστή τους διάσταση.

Από τις συναντήσεις μας προέκυψε ότι:


Αναμένεται η προώθηση Κώδικα Δεοντολογίας Λιμενικού Οργάνου με σκοπό να καθοριστεί το  σύνολο αρχών και κανόνων που ρυθμίζουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά και τις επιτρεπόμενες μεθόδους δράσης, διευκολύνοντας και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στην άσκηση του έργου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα καθήκοντα και την αποστολή με τα οποία κάθε ένας είναι ειδικά επιφορτισμένος.

Για το Ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών καθώς και για την απόδοση δικαστικών εξόδων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δικαιώνονται σε δικαστικές υποθέσεις για υπηρεσιακά θέματα, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισής τους σε υπό κατάθεση σ/ν του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, επιλύοντας δύο σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις οικογένειές τους.

Για τον αποστρατευτικό βαθμό των προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκωνέγινε κατανοητό από όλους και ίσως για πρώτη φοράότι η διευθέτηση του θέματος θα έχει ως αποδέκτες τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαπιστώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει η βούληση για τη ρύθμιση και αυτού του μείζονος ζητήματος.

Για το Π.Δ. Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων, ενημερωθήκαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δοθεί στους συνδικαλιστικούς φορείς, το τελικό σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και στο οποίο θα παρέμβουμε με παρατηρήσεις και προτάσεις.

Για την ένταξη της Λιμενικής Αρχής Σαμοθράκης στη διάταξη του 24μηνου θα εξετασθεί το ζήτημα λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης αποτελεί πύλη εισόδου μεταναστών συνεπώς την κατατάσσει στις ευαίσθητες Λιμενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης.

Οι πρωτοβουλίες μας θα συνεχιστούν με στόχο την οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδη στην παροχή των υπηρεσιών προς τον Έλληνα πολίτη.
Auto Scroll Stop Scroll