Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Κατάταξη - Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση Προσωπικού

Η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής-Πειραιά & Νήσων, όπως και όλες οι Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ., αξιοποιεί το δικαίωμα της να λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Ενισχύουμε την προσπάθεια και πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αξιοποιώντας τον στρατηγικό μας ρόλο, όντας η μεγαλύτερη Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Κατά τη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ., θέσαμε τις βάσεις για ουσιαστική ιεράρχηση θεμάτων που χρήζουν επίλυσης.

Θέμα: Κατάταξη - Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση Προσωπικού

Αποτελεί υποχρέωση πρώτης προτεραιότητας η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Τα πολλαπλά οφέλη για τα στελέχη, το Σώμα και ακόμη περισσότερο για τον ελληνικό λαό μπορούν να επιτευχθούν αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση η οποία διατυπώθηκε έντονα από τον ίδιο τον κ.Υπουργό κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας. 

Κατάταξη
Το σύστημα εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε μεγάλο βαθμό δεν εμπεδώνει την αξιοκρατία και το αίσθημα δικαίου στους υποψηφίους και κατ'επέκταση σε όσους πετύχουν.

Οι αλλαγές στις προϋποθέσεις από προκήρυξη σε προκήρυξη κάνει αδύνατη την δυνατότητα προετοιμασίας ενός νέου ανθρώπου που επιθυμεί να υπηρετήσει στο Σώμα, αφού κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ούτε για το ποια προσόντα θα απαιτούνται κάθε φορά, ούτε καν για το εάν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής όταν θα προκηρυχθεί διαγωνισμός κατάταξης.

Συνέπεια αυτού είναι να μην αποτελεί για έναν νέο και μια νέα, πρώτη επιλογή η εισαγωγή τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους λόγους που θα έπρεπε να επιδιώκουμε, παρά μόνο ως επαγγελματική αποκατάσταση.
  1. Πάγια θέση μας είναι η θεσμοθέτηση της κατ΄ έτος κατάταξης μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων ή άλλου αδιάβλητου τρόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχή ροή νεοεισερχομένων συναδέλφων και ταυτόχρονα αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες στον τρόπο εισαγωγής τους.
  2. Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να μην συμπεριληφθεί στις διαδικασίες των γενικών διατάξεων για τον περιορισμό των προσλήψεων.
  3. Κάλυψη των οργανικών κενών που υπάρχουν σύμφωνα με το ν.4150/13.
  4. Σχεδιασμός και προγραμματισμός των κατ’ έτος προσλήψεων σύμφωνα και με την προηγούμενη παράγραφο.
  5. Κατάταξη Ιατρών (Ιατρού εργασίας, Ορθοπεδικού, Κυτταρολόγου, Ψυχολόγου) και ειδικότητες Υγειονομικού (νοσηλευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές).
  6. Από τις επόμενες προσλήψεις και εφεξής, να πριμοδοτείται η εντοπιότητα σε περιοχές δυσμενούς διαβίωσης που υπάρχει έλλειψη προσωπικού και να αναφέρονται στην προκήρυξη ως ελάχιστη υποχρέωση παραμονής με την έξοδο τους από τις Σχολές, τα 10 χρόνια, για τους νομούς για τους οποίους θα προσληφθούν. Εναλλακτικά να υπάρχει η εξαρχής δήλωση της ανωτέρω υποχρέωσης.
  7. Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων Α.Ε.Ν.
Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση Προσωπικού
Η παροχή πραγματικής εκπαίδευσης είναι το ζητούμενο για ένα Σώμα που θέλει να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις της εποχής μας ενώ η μετεκπαίδευση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

α) Ακαδημία Λ.Σ.
Η ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, είναι μονόδρομος για την σωστή εκπαίδευση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ο σημερινός τρόπος εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δεν ανταποκρίνεται στη νέα εποχή, στο νέα καθήκοντα και στην εξειδίκευση που απαιτείται σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την ίδρυση Αρχηγείου.
Η Ακαδημία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα προσφέρει, την απαιτούμενη σταδιακή ενσωμάτωση στις ανάγκες και απαιτήσεις του Σώματος, θα παρέχει στους σπουδαστές τις γνώσεις, πληροφορίες και ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του Σώματος.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι η ίδρυση της Ακαδημίας Λ.Σ προβλέπεται από το Ν.3079/02.

β) Δημιουργία κέντρου μετεκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με συνεχή λειτουργία για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Δέσμευση για συγκεκριμένο ποσοστό στελεχών επί του συνόλου που θα μετεκπαιδεύεται.

γ) Εξειδίκευση επί των υπηρεσιακών αντικειμένων, για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται από τις Υπηρεσίες του Σώματος.
δ) Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων προκειμένου να είναι σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

ε) Σχολή Λιμενοφυλάκων
Η παραγωγική Σχολή Λιμενοφυλάκων είναι η μόνη στρατιωτική σχολή που δεν εντάσσεται σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης. Ζητάμε την αναγνώριση, αναβάθμιση και ισοτιμία της παραγωγικής Σχολής Λ/Φ κατατάσσοντάς την στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως η αντίστοιχη ΣΔΥΛΣ.

Αναμένουμε τις παρατηρήσεις των μελών μας.

Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll