Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας (Σ.Π.Κ.) - Ήρθε η ώρα για ένα βήμα εκσυγχρονισμού

Η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής-Πειραιά & Νήσων, όπως και όλες οι Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ., αξιοποιεί το δικαίωμά της να λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Ενισχύουμε την προσπάθεια και πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αξιοποιώντας τον στρατηγικό μας ρόλο, όντας η μεγαλύτερη Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Κατά τη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ., θέσαμε τις βάσεις για ουσιαστική ιεράρχηση θεμάτων που χρήζουν επίλυσης.

Θέμα: Απεμπλοκή από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.)

Πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος στο Λιμενικό Σώμα είναι η απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ. και πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή για ένα τέτοιο εκσυγχρονιστικό βήμα.
Από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά τη λειτουργία, τα καθήκοντα και ακόμη περισσότερο κατά τον αντικειμενικό του σκοπό, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι Σώμα Ασφαλείας και δεν είναι στρατός.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή είναι Σώμα στρατιωτικά συντεταγμένο κατά την οργάνωση και ιεραρχία δίχως ωστόσο αυτά τα χαρακτηριστικά να επαρκούν για τον χαρακτηρισμό μας ως Στρατιωτικοί διότι η αποστολή του Σώματος δεν είναι στρατιωτική.
Είναι το Σώμα το οποίο αστυνομεύει τα λιμάνια, αντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές και όλες τις μορφές του οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτικά, καπνός, λαθρεμπόριο καυσίμων, διακίνηση μεταναστών κ.α.), καλείται να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, αστυνομεύει και ελέγχει την αλιεία, παρέχει ναυτική ασφάλεια, προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και αντιμετωπίζει περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, ελέγχει τα θαλάσσια σύνορα, συντονίζει την έρευνα και παρέχει βοήθεια και διάσωση στη θάλασσα.

Επίσης, συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία, τις Τελωνειακές Αρχές και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την προαγωγή του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος, με επέκταση μάλιστα και σε κρίσιμους τομείς της κρατικής υπόστασης, όπως είναι η δημόσια ασφάλεια που ορθώς δεν υπάγεται στους Στρατιωτικούς.

Παράλληλη και ισάξια είναι η προσφορά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο ναυτιλιακό τομέα όπου με εργώδεις προσπάθειες στα θέματα της ναυτιλίας, της ναυτεργασίας και άλλων κλάδων της ναυτιλίας συνδράμει ουσιαστικά σε έναν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας.

Σημειώνουμε ότι η απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ. δεν συνεπάγεται πολιτικοποίηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά επιβεβαίωση του ρόλου του ως Σώμα Ασφαλείας. Όλα τα Σώματα Ασφαλείας που στο παρελθόν διέπονταν από τον Σ.Π.Κ. εδώ και δεκαετίες έχουν απεμπλακεί δίχως να έχουν πολιτικοποιηθεί. Συνεπώς αποτελεί μια δυσαρμονία ότι το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το 2015 εξακολουθεί να υπάγεται στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 

Επιπλέον
Η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιθυμεί την απεμπλοκή από τον Σ.Π.Κ. όπως αυτό κατεγράφη στις ομόφωνες αποφάσεις όλων των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσής μας και των Συνεδρίων της Ομοσπονδίας μας, ενώ αξίζει να τονισθεί ότι σε επίσημη δημοσκοπική έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μόλις το 10,5% των συναδέλφων μας απάντησε θετικά ως προς την εμπλοκή μας στον Σ.Π.Κ.
Επιπρόσθετα έχει πραγματοποιηθεί και σχετική θεματική ημερίδα με θέμα «Λιμενικό Σώμα και Σ.Π.Κ στον 21ο αιώνα», στην οποία τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων ακαδημαϊκοί και νομικοί και τα συμπεράσματα αυτής είναι ξεκάθαρα ως προς την απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ.

Η απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ. δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβολή και στο ασφαλιστικό καθεστώς που υπαγόμαστε σήμερα. Η συμμετοχή μας στα Ασφαλιστικά Ταμεία διατηρείται αμετάβλητη και αυτό, εκτός του ότι επιβεβαιώνεται από το προηγούμενο των Αστυνομικών και Πυροσβεστών, τα ζητήματα αυτά είναι ξεκάθαρα θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις οι ασφαλιστικές και οι υπηρετούντες στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απεμπλεκόμενοι από τον Σ.Π.Κ. δεν χάνουν απολύτως κανένα δικαίωμα εργασιακό ή ασφαλιστικό.
  
Η πράξη έδειξε ότι η μέχρι σήμερα υπαγωγή μας στον Σ.Π.Κ. δεν εμπόδισε την μεταβολή των ορίων συνταξιοδότησης ούτε την "ιδιαίτερη" μεταχείριση των ταμείων μας.
Αντίθετα, η απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ. θα σημάνει και ταυτόχρονη απεμπλοκή από τα λεγόμενα στρατιωτικά αδικήματα, δηλαδή μείωση του κύκλου των διωκόμενων αδικημάτων τουλάχιστον κατά 50%.

Μετά τα παραπάνω αναρωτιόμαστε ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το να μην υπαγόμαστε στις κοινές ποινικές διατάξεις αλλά να παραμένουμε στον Σ.Π.Κ. και στη δικαιοδοσία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και εν προκειμένω στην αρμοδιότητα των Ναυτοδικείων.

Αναμένουμε τις παρατηρήσεις των μελών μας
e-mailepls.attikis@gmail.com 


Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll