Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ενεργοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια

Η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής-Πειραιά & Νήσων, όπως και όλες οι Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ., αξιοποιεί το δικαίωμά της να λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Ενισχύουμε την προσπάθεια και πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αξιοποιώντας τον στρατηγικό μας ρόλο, όντας η μεγαλύτερη Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Κατά τη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ., θέσαμε τις βάσεις για ουσιαστική ιεράρχηση θεμάτων που χρήζουν επίλυσης.

Θέμα: Υγιεινή και ασφάλεια για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3144/2003

Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας, εργαζόμαστε κάτω από αντίξοες συνθήκες, δίχως να διασφαλιζόμαστε από τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας έτσι όπως προβλέπονται από το νόμο.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί αρκετές Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες θεσπίζουν ένα γενικό πλαίσιο ελαχίστων απαιτήσεων για την προστασία των εργαζομένων. Οι εν λόγω οδηγίες περιλαμβάνουν πρωτίστως την υποχρέωση του εργοδότη να διενεργεί εκτιμήσεις κινδύνου στους χώρους εργασίας.

Ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 9 του ν.3144/2003, ο οποίος ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και αφορά στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατ΄ εφαρμογή Κοινοτικής οδηγίας
  
Η εφαρμογή του νόμου θα καθορίσει τα μέτρα υγιεινής και προστασίας της υγείας των στελεχών που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες, είδη εργασιών ή δραστηριότητες, παρέχοντας ασφαλείς συνθήκες, τόσο για εμάς, όσο και για τους συναλλασσόμενους με εμάς πολίτες.

Για την ενεργοποίηση του νόμου απαιτείται άμεση συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα προσαρμόσει στις ανάγκες του Σώματος την υφιστάμενη νομοθεσία και η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως:
  
Κοινές Αρχές για την Ασφάλεια
• Σαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες.
• Κατάλληλη κατάρτιση, εκπαίδευση και εξοπλισμός.
• Συμμετοχή συνδικαλιστικών φορέων στην εκτίμηση κινδύνου στους χώρους εργασίας.

Ορισμένες επικίνδυνες καταστάσεις
• Έκτακτα καθήκοντα και ειδικές συνθήκες.
• Συχνή αλλαγή καθηκόντων και υπηρεσιακού περιβάλλοντος και η ανάγκη άμεσης προσαρμογής των στελεχών στις νέες συνθήκες.
• Εξωτερική υπηρεσία και υπηρεσία στη θάλασσα.

Ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου
• Πίεση χρόνου, άγχος, κόπωση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
• Εργασία σε βάρδιες, Σαββατοκύριακα, αργίες, νύχτα.
• Ακανόνιστο ωράριο και έκτακτη συνδρομή σε μέτρα.
• Συχνή αλλαγή προϊστάμενων/υφιστάμενων  με αποτέλεσμα να ανακύπτουν ζητήματα δυσκολίας στην επικοινωνία και την κατανόηση εντολών και εκτέλεσής τους.

Βιολογικούς παράγοντες κινδύνου
• Επαφή με μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου μεταδιδόμενων ασθενειών.
• Έκθεση για πολλές ώρες σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος  σε όσους εκτελούν υπηρεσία λιμένα κατά την καλοκαιρινή ή χειμερινή περίοδο.

Αναμένουμε τις παρατηρήσεις των μελών μας
e-mailepls.attikis@gmail.com 


Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης

Auto Scroll Stop Scroll