Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Ανοιχτό το μέλλον των Ταμείων αφήνει η νέα παράταση προθεσμιών

Σας ενημερώνουμε ότι στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης» που κατατέθηκε χθες 3-3-2015 στη Βουλή, περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία δίνεται παράταση -και όχι αναστολή ισχύος - για την εφαρμογή των όσων είχαν δρομολογηθεί για τα ταμεία του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.
Υπενθυμίζουμε ότι με το ν.4316/14 (Α΄ 270) που δημοσιεύθηκε την 24/12/2014, είχε δοθεί παράταση μέχρι την 28/2/2014 (εδώ) στις προθεσμίες που έδινε το άρθρο 220 παρ. 1 και 2 του ν.4281/2014 (160 Α’/8-8-2014).
Για το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.) με το άρθρο 31 παρ. β’ του νομοσχεδίου, δίνεται πλέον νέα προθεσμία μέχρι τις 30/6/2015, για τη δυνατότητα μετατροπής του σε Ν.Π.Ι.Δ. (επαγγελματικό ταμείο) υποχρεωτικής ασφάλισης ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4242/2014 (Α’50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Ως Ένωση προτρέπουμε την Ομοσπονδία μας να αναλάβει πρωτοβουλία με παρεμβάσεις ώστε να τροποποιηθεί το υπό ψήφιση άρθρο, καθώς στη συνάντηση των Ομοσπονδιών των Σ.Α. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη, που πραγματοποιήθηκε την 6/2/2015 (εδώ), είχε δοθεί από την πλευρά του Υπουργού σαφέστατη δέσμευση για αναστολή ισχύος  εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 220 του ν. 4281/2014, με προοπτική κατάργησης και όχι παράτασης προθεσμιών.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης

Σχετικά:

Το άρθρο από το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου:
Άρθρο 31 – Παράταση προθεσμιών για αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων και για τα επικουρικά και τα ταμεία των ενστόλων

2. Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προθεσμίες παρατείνονται  έως 30/6/2015.
Auto Scroll Stop Scroll