Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Τ.Α.Λ.Σ.: Επιδιώκουμε λύση για τους πολλούς και όχι για τους λίγους

Τα Μέλη του Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
1. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος
2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
3. ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος
4. ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος (Ταμίας)
5. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος (Γεν. Γραμματέας)
6. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
7. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης

Θέμα: Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)

Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη 220 του ν.4281/2014 (160 Α’/8-8-2014), το οποίο ψηφίσθηκε στις 6/8/2014 από τη Βουλή των Ελλήνων, στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Με την ίδια διάταξη δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του Τ.Α.Λ.Σ. σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (επαγγελματικό ταμείο) και ουσιαστικά καλούμασταν, μέχρι και την 31-12-2014, να αποφασίσουμε εάν το Τ.Α.Λ.Σ. θα μετατραπεί σε επαγγελματικό Ταμείο με αξιώσεις, καθολικός διάδοχος ενός ΝΠΔΔ.
Από την πρώτη στιγμή θέσαμε κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον του Τ.Α.Λ.Σ. ώστε να αποτελέσουν την αφετηρία για προβληματισμό από όλους τους συναδέλφους για ένα θέμα που απασχολεί έντονα όλους μας, αφού αφορά στις εισφορές μιας ολόκληρης ζωής.
Οι ενέργειες της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. αναλώθηκαν αποκλειστικά στην προώθηση τροπολογίας η οποία θα έδινε εξάμηνη παράταση για τις αποφάσεις στο Τ.Α.Λ.Σ. πετυχαίνοντας αρχικά δίμηνη παράταση μέχρι 28/2/2015 (ν.4316/14 ΦΕΚ Α΄ 270/24-12-2014) και εν συνεχεία την άμεση υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης για την ακύρωση της διάταξης του άρθρου 220 του ν. 4281/2014.
Παρά την προεκλογική και μετεκλογική δέσμευση της νέας Κυβέρνησης για αναστολή ισχύος - εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, με προοπτική στη συνέχεια κατάργησής του, στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», συμπεριλήφθηκε διάταξη με την οποία τελικά δίνεται παράταση μέχρι 30/6/2015 -και όχι αναστολή ισχύος - για την εφαρμογή των όσων είχαν δρομολογηθεί για το Τ.Α.Λ.Σ.
Τελικά δόθηκε νέα παράταση μέχρι την 30/6/2015 με τη δημοσίευση του Ν.4320/15.
Για μια ακόμη φορά ως συνδικαλιστικό κίνημα, ακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν τις επηρεάζουμε με κανέναν τρόπο ενώ διαπιστώνεται και ασάφεια ως προς τις προθέσεις του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας φορέα (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)
Οφείλουμε από την πλευρά μας, έστω και την ύστατη στιγμή, να εξετάσουμε το μέλλον του Τ.Α.Λ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα πιθανά σενάρια. Κατά την ανάλυση της πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Τ.Α.Λ.Σ., διαπιστώσαμε ότι δεν αναδείχθηκαν ανάλογα τα θετικά στοιχεία της επιλογής μετατροπής σε ΝΠΙΔ (Επαγγελματικό Ταμείο).
Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ανακοίνωσε ότι στο Γενικό Συμβούλιο της 29ης Ιανουαρίου 2015, αποφασίσαμε ομόφωνα ότι «δεν προτιθέμεθα να συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία επί των επιλογών που έχουμε από το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 αφού τόσο αυτή της ΥΑ 8000/1093/26/12-2-14 όσο και η δυνατότητα μετατροπής του ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ ως επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης, πρόκειται για θνησιγενείς επιλογές». Αν και χρειάστηκε μήνες για να γίνει παραδεκτό από τον πρόεδρο, είναι βέβαιο ότι από τον Αύγουστο του 2014 μέχρι και σήμερα, βρισκόμαστε απέναντι στο δίλημμα:
  • Ο υπολογισμός του εφάπαξ θα γίνεται από τα όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση ή επιλέγουμε το δρόμο του επαγγελματικού ταμείου;


Διευκρινίζουμε ότι εάν δεν ακυρωθεί η εν λόγω διάταξη νόμου, η παραπάνω απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για μη συμμετοχή σε καμία διαδικασία επιλογών, ουσιαστικά οδηγεί το Τ.Α.Λ.Σ. και τον υπολογισμό του εφάπαξ, στα όσα ορίζει η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014, με την οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται με τα παλαιά δεδομένα, για τα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31/12/2013.
Με λίγα λόγια, ασφαλισμένος ο οποίος συμπληρώνει 28 έτη υπηρεσίας την 1/1/2015, το εφάπαξ του θα υπολογιστεί για τα 27 έτη με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού και 1 έτος με τον νέο τύπο. Συνεπώς, όσο παλαιότερος τόσο μικρότερες απώλειες και αντίστροφα παρότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των μετόχων καθώς το 77% αυτών είναι ηλικίας 40 ετών και κάτω  (βλ. πίνακα 1).
Ταυτόχρονα πληροφορίες εμφανίζουν την προώθηση εγκυκλίου με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή πληρωμών από το Τ.Α.Λ.Σ. σε όσους έχουν καταθέσει μετά τη 1/8/2014, παρότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος για το αντίθετο. Στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ουδέποτε συζητήθηκε η πρόθεση αυτή και ως μέλη του Δ.Σ. ουδέποτε συμφωνήσαμε ή θα συμφωνούσαμε σε κάτι τέτοιο.
Επιπλέον θα πρέπει να εξετασθεί η πρόταση για ένταξη του Τ.Α.Λ.Σ. στα ασφαλιστικά δεδομένα του άρθρ. 220 παρ. 2 του ν. 4281/14, όπως δηλαδή προβλέφθηκε για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού. Η παραπάνω δυνατότητα δεν εξετάσθηκε καθόλου, παρότι είναι ρεαλιστική, διατηρεί την αυτονομία του Τ.Α.Λ.Σ. και δίνει όλες τις δυνατότητες αυτορρύθμισης του Ταμείου με βάση τα συμπεράσματα των αναλογιστικών μελετών.
Μέχρι και σήμερα οι ενέργειές μας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μόνο «υποδειγματικές» δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν. Το αίτημά μας αλλά και έξι Ενώσεων για διενέργεια Έκτακτου Συνεδρίου με αποκλειστικό θέμα το Τ.Α.Λ.Σ. δεν έγινε αποδεκτό μετά από εισήγηση του προέδρου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Επιπρόσθετα η σύσταση ειδικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για το Τ.Α.Λ.Σ., ουδέποτε συγκλήθηκε και για το λόγο αυτό ο εκπρόσωπός μας σε αυτή και Ταμίας της Ομοσπονδίας Κυράνης Κωνσταντίνος, παραιτήθηκε καταγγέλλοντας το γεγονός αυτό εγγράφως στο Δ.Σ. της 21ης Ιανουαρίου 2015.
Στο ίδιο Δ.Σ. ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Δριβάκος Γ., απαντώντας στην εν λόγω παραίτηση δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η επιτροπή δε συγκλήθηκε διότι δεν υπήρχαν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνταν (αναλογιστική μελέτη) και ότι άμεσα θα ξεκινούσε τις εργασίες της προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στο επικείμενο Έκτακτο Συνέδριο του Φεβρουαρίου 2015, το οποίοι έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί προκειμένου να παρθεί απόφαση για το μέλλον του Τ.Α.Λ.Σ., άσχετα εάν θα υπάρχει παράταση ή μη.
Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις, μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εργασία της επιτροπής για το Τ.Α.Λ.Σ. και φυσικά δεν πραγματοποιήθηκε κανένα έκτακτο συνέδριο. 

Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε πλέον ένα μήνα πριν από το Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας.
Τονίζουμε επίσης ότι παρότι η Ομοσπονδία μας έχει στη διάθεσή της δύο Νομικούς Συμβούλους, αυτοί ουδέποτε προσκλήθηκαν σε Διοικητικά Συμβούλια με θέμα το Τ.Α.Λ.Σ.
Ως μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. δεν πτοηθήκαμε από την απαξιωτική στάση του προέδρου κ.Δριβάκου Γεώργιου στα όσα θέταμε και απευθυνθήκαμε σε ειδικούς οικονομολόγους και αναλογιστές, για να μπορέσουμε να εξάγουμε σαφή συμπεράσματα, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνουμε οικονομικά για τις υπηρεσίες τους αυτές την Ομοσπονδία μας.
Σε κάθε περίπτωση, σκοπός μας θα πρέπει να είναι η εξέταση όλων των δεδομένων, η κατάθεση μιας πρότασης για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και η παρουσίαση μίας συνδυαστικής πρότασης που θα καλύπτει κάθε πιθανή εξέλιξη και αυτό αγωνιζόμαστε να πετύχουμε.
Auto Scroll Stop Scroll