Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Παράταση στην αβεβαιότητα για το Τ.Α.Λ.Σ.

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».

Στην παρ. 2 του άρθρου 31 του νόμου, προβλέπεται η παράταση μέχρι και την 30/6/2015 στην προθεσμία για τις όποιες αποφάσεις στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.).

Ως Ένωση είχαμε επισημάνει το γεγονός αυτό από τις 3-3-2015 και είχαμε παροτρύνει την Ομοσπονδία μας να αναλάβει πρωτοβουλία για παρεμβάσεις ώστε να τροποποιηθεί το υπό ψήφιση άρθρο.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά, σε επίπεδο δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού φορέα (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν τις επηρεάζουμε με κανέναν τρόπο ενώ διαπιστώνεται και ασάφεια στο κατά πόσο έχουμε κοινές προθέσεις για το Τ.Α.Λ.Σ., γεγονός το οποίο θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαριστεί.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης

Σχετικά: 

Auto Scroll Stop Scroll