Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Εξέλιξη προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

   Λ/Φ ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ Ελένη*
  Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
 ΕΠΛΣ Αττικής-Πειραιά & Νήσων
Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Πάγιο αίτημα του Συνδικαλιστικού μας φορέα, αποτελεί η συνεχής και αδιάκοπη εξέλιξη των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μέχρι και σήμερα δύσκολα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι παρεμβάσεις που εφαρμόσθηκαν στο καθεστώς και τις δυνατότητες εξέλιξης των Λιμενοφυλάκων, θεωρούνται ικανοποιητικές.

Η κατάσταση που έχει σήμερα διαμορφωθεί αναφορικά με την εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βαλτώδης και χωρίς σοβαρή προοπτική ανέλιξης στην πυραμίδα της ιεραρχίας.


Το μικρό χρονικό διάστημα που ασχολούμαι ενεργά με τα συνδικαλιστικά δρώμενα, διαπίστωσα ότι το συνδικαλιστικό κατεστημένο, μας προετοιμάζει ψυχολογικά για την αποδοχή της σημερινής κατάστασης σχετικά με την εξέλιξή μας. Πρόσφατα φωτίστηκε και το πρόβλημα με τον αποστρατευτικό βαθμό των Λιμενοφυλάκων δίχως να έχουν δοθεί περαιτέρω ξεκάθαρες απαντήσεις επί του θέματος.

Ποια είναι όμως η κατάσταση την οποία εγώ και άλλοι 5.000 περίπου συνάδελφοί μου θα πρέπει να αποδεχτούμε;

Οι Λιμενοφύλακες παρά το υψηλό μορφωτικό επίπεδο που κατέχουμε, καθώς και τον υψηλό αριθμό μορίων που είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή μας στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να «αγναντεύουμε» όλους τους υπόλοιπους να εξελίσσονται, εκτός από εμάς.  Με τον τρόπο αυτό, τα αξιόλογα τυπικά προσόντα που διαθέτουμε (κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ξένες γλώσσες κτλ.) δεν αξιοποιούνται ανάλογα προς όφελος δικό μας και του Σώματος.

Επιπλέον με τον ασφαλιστικό νόμο 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»  επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ορίζοντας ότι δικαιούμαστε σύνταξη αφού συμπληρώσουμε το 60ο έτος της ηλικίας μας ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο παραμονής μας στην ενεργό υπηρεσία μέχρι και 15 χρόνια!

Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και το ότι ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι ιδιαιτέρως αργός, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι απουσιάζει το οποιαδήποτε κίνητρο Υπηρεσιακής απόδοσης.

Σημαντική παράμετρος αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί επίσης κίνητρο στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παραμονή στο Σώμα, πέραν της ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (για παλαιούς ασφαλισμένους).

Αξίζει να τονισθεί ότι με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στην βαθμολογική εξέλιξη, εάν εφαρμοστούν, δεν θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση καθότι ήδη απονέμονται μισθολογικά οι αποδοχές βαθμού.

Εξέλιξη και οικονομική κατάσταση
Δυστυχώς οι εξελίξεις των μισθολογικών περικοπών μας πρόλαβαν. Θα μπορούσαμε, προκειμένου να τις αποφύγουμε να αλλάξουμε το καθεστώς βαθμολογικής ανέλιξης των Λιμενοφυλάκων. Μην ξεχνάμε ότι η πιθανή ανέλιξη μέσω της εισαγωγής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ή τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών θα συμπαρασύρει και τη μισθολογική εξέλιξη.

Για το λόγο αυτό θα μπορούσε να δίνεται πριμοδότηση για τους αποφοίτους των Σχολών Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Υπαξιωματικών, για την εισαγωγή τους στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εφόσον πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Παράλληλα, θα μπορούσε η εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών να γίνεται αποκλειστικά από Λιμενοφύλακες και οι κενές θέσεις που θα προκύπτουν, να καλύπτονται με νέες κατατάξεις Λιμενοφυλάκων.

Τα παραπάνω θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στο Σώμα, με προηγούμενη υπηρεσιακή εμπειρία, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα, αλλά και τη δικαίωση της προσπάθειας των στελεχών με προσόντα.

Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε, ότι οι επιλογές μας στα πρόσωπα που μας εκπροσωπούν, έχουν και άμεσο αντίκτυπο σε εμάς τους ίδιους.

Μην περιμένει κανείς μας, τα όσα προανέφερα, να τεθούν σε ανώτερο επίπεδο από εκπροσώπους μας, τους οποίους όλα αυτά δεν τους αγγίζουν.

* Msc. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
   ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ–ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ
   ΥΠΟΨΗΦΙΑ Phd ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
   ΠΡΩΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
Auto Scroll Stop Scroll