Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης στους διαζευγμένους ή σε διάσταση ή άγαμους με τέκνα

Με την από 15/1/2015 ανακοίνωσή μας, είχαμε ενημερώσει τους συναδέλφους μας για τις οδηγίες που δόθηκαν από τη ΔΟΔ/Τμήμα Μισθοδοσίας & Ασφάλισης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά με τη μεταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης συζύγων, σε συνέχεια της από 11/12/2014 ΑΠ:οικ.2/95266/ΔΕΠ εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών.
Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επεσήμανε ότι, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, αφορούν μόνο τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι έγγαμα και όχι τα αντίστοιχα που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένα και δεν έχουν τα τέκνα ως προστατευόμενα για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και ως εκ τούτου τα εν λόγω στελέχη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα εξομάλυνσης του άγαμου χωρίς τέκνα.

Σημαντικός αριθμός συναδέλφων που ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις και καταβάλλει σε μηνιαία βάση διατροφή τέκνων, απευθύνθηκε στην Ένωσή μας διατυπώνοντας ενστάσεις που αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης των εν λόγω κατηγοριών.
Ως Ένωση θα προβούμε σε παρεμβάσεις προκειμένου να αρθεί η καταφανέστατη αδικία σε βάρος των διαζευγμένων ή σε διάσταση ή άγαμων με τέκνα συναδέλφων μας, προκειμένου να λαμβάνουν το επίδομα εξομάλυνσης του έγγαμου με τέκνα και να μην οδηγούνται στα ελληνικά δικαστήρια, από τα οποία θα δικαιώνονται για το αυτονόητο όπως άλλωστε προκύπτει και από σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για την ενίσχυση των ανωτέρω, απευθυνθήκαμε στο Δικηγορικό Γραφείο Α.Θ. Καρανίσα & Συνεργατών, το οποίο γνωμοδότησε σχετικά.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Ένωσής μας.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll