Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Παράταση στην αβεβαιότητα και την ανωμαλία που έχει προκληθεί στην εύρυθμη λειτουργία των Ταμείων

Την επομένη της κατάθεσης στη Βουλή (3-3-2015) του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», η Ένωσή μας εντόπισε και ανέδειξε με ανακοίνωσή της (εδώ), ότι με το άρθρο 31 παρ. β’ του νομοσχεδίου δίνεται πλέον νέα προθεσμία μέχρι τις 30/6/2015 -και όχι αναστολή ισχύος- για την εφαρμογή των όσων είχαν δρομολογηθεί για τα ταμεία του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.
                              
Με την ίδια ανακοίνωση τονίσαμε ότι το μέλλον του Τ.Α.Λ.Σ. παραμένει ανοιχτό και προτρέψαμε την Ομοσπονδία μας να αναλάβει πρωτοβουλία με παρεμβάσεις ώστε να τροποποιηθεί το υπό ψήφιση άρθρο, καθώς είχαν δοθεί σαφέστατες προεκλογικές και μετεκλογικές δεσμεύσεις (εδώ), για αναστολή ισχύος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 220 του ν.4281/2014, με προοπτική κατάργησης και όχι παράτασης προθεσμιών όπως τελικά παρατηρήσαμε.

Χθες 10/3/2015 οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας κατέθεσαν στη Βουλή σχετικό υπόμνημα το οποίο έχει ως εξής:
           
Αξιότιμοι Κύριοι, 
Με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στις 3 Μαρτίου 2015 στη Βουλή των Ελλήνων, εισάγεται προς ψήφιση νομοθετική διάταξη (άρθρο 31), σύμφωνα με την οποία «παρατείνεται έως 30-6-2015 η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 (Α 270) προθεσμία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και του ΤΕΑΠΙΕΝ στο ΕΤΕΑ καθώς και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ –επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και β) η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 119 του Ν. 4316/2014 (Α 270) προθεσμία για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ καθώς και του ΤΑΥΒ».

Η ρύθμιση αυτή, όμως, απέχει τόσο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις των δυο συγκυβερνώντων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ., όσο και από τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε κατά τις πρόσφατες συναντήσεις μας είτε με τους κ.κ. αρμόδιους Υπουργούς, είτε με συνεργάτες τους. Το κυριότερο, δε, είναι ότι δεν επιλύεται το ανακύψαν ζήτημα, αλλά παρατείνεται η αβεβαιότητα και η ανωμαλία που έχει προκληθεί στην εύρυθμη λειτουργία των Ταμείων (π.χ. δεν δύνανται να χορηγούν εφάπαξ λόγω της εκκρεμότητας του τρόπου υπολογισμού του αλλά ούτε καν τις επικουρικές συντάξεις, εκκρεμότητες που σε κάθε περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται με την έκδοση κάποιας εγκυκλίου).

Επειδή όλα αυτά εντείνουν την αγωνία των ασφαλισμένων, σας επισημαίνουμε ότι επιβάλλεται πλέον η πλήρης κατάργηση των διαλαμβανομένων στο επίμαχο άρθρο 220 του Ν. 4281/2014 για τα Ταμεία μας, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα τώρα και να μη χρειαστεί να επανέλθει η Βουλή με νέα νομοθετική ρύθμιση, πριν την 30/6/2015.
Να σημειωθεί ότι το αίτημά μας δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος δεδομένου ότι τα Ταμεία λειτουργούν αυτοτελώς, με επάρκεια πόρων, πράγμα που θέλουμε άλλωστε να διασφαλίσουμε και για το μέλλον.
          
Το υπόμνημα έχει ως αποδέκτες τους αρμόδιους υπουργούς, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ, Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτριο ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ, Αναπλ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Θεόδωρο ΔΡΙΤΣΑ, τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας Γ. Ρωμανιά και τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη και όλους του Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
   
Σχετικά:
Auto Scroll Stop Scroll