Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Οι προγραμματικοί στόχοι για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον Υπουργό Ναυτιλίας στη Βουλή

Σημεία από την ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης στη συνεδρίαση της Βουλής.

Προγραμματικοί στόχοι για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Στοχεύουμε στην αναβάθμιση της κοινωνικής αποστολής του, στην εξασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας του και στην καταξίωση των στελεχών του.

Προγραμματικοί στόχοι μας είναι:


Ο ανασχεδιασμός της οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση με αποτελεσματικό τρόπο των σύγχρονων προκλήσεων αναφορικά με το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή, τη ναυτική ασφάλεια, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων, την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα κ.α.

Η αλλαγή του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος/ΕΛ.ΑΚΤ. με γνώμονα ένα δίκαιο σύστημα κατάταξης-εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης-ιεραρχίας-εξέλιξης-κρίσεων-προαγωγών και αποστρατειών.

Η διαμόρφωση νέου αναβαθμισμένου, δημοκρατικού και δίκαιου πλαισίου για την εισαγωγή των στελεχών στις παραγωγικές σχολές. Πρακτικές που έχουν γεννήσει πολλές καταγγελίες για τη διαβλητότητα των εξετάσεων θα αποτελέσουν παρελθόν.

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης, η συγγραφή σύγχρονων συγγραμμάτων για τις παραγωγικές σχολές αποτελούν επενδύσεις υψηλής ανταποδοτικότητας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες .

Η συμπλήρωση της νομοθετικής πρόβλεψης για την οριστική ίδρυση και λειτουργία ελεγκτηρίου υγειονομικών δαπανών στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή. Πρόβλεψη για την εναρμόνιση των κανόνων ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών του Δημοσίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Η χορήγηση της αναγκαίας παράτασης μέχρι 30/6/2015 ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της κατάργησης του άρθρου 220 του ν.4281/2014 για το Ταμείο Αρωγής (ΤΑΛΣ) που δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ρύθμιση επειγόντων προβλημάτων που προέκυψαν από το νέο ασφαλιστικό καθεστώς ν.3865/2010 αναφορικά με τεχνικούς, υγειονομικούς αξιωματικούς.

Η ολοκλήρωση διαδικασιών επικαιροποίησης της νομοθεσίας που διέπει το Λιμενικό Σώμα (Π.Δ. μεταθέσεων, Π.Δ. οδοιπορικών, Π.Δ. πειθαρχικού δικαίου, Π.Δ. αδειών κλπ).

Η διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η μέριμνα ώστε στις μεταθέσεις να μην υπάρχει κανένας αιφνιδιασμός, καμία ανατροπή οικογενειακού προγραμματισμού.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Για να πραγματοποιηθούν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί και οι αναγκαίες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις χρειάζεται ένα διαφορετικό Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, χωρίς ανορθολογισμούς, χωρίς στεγανά, χωρίς σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων. Οι υπηρεσίες επιτελικού σχεδιασμού όλων των τομέων της ναυτιλίας πρέπει να περάσουν σταδιακά και μετά από σοβαρή μελέτη και διαβούλευση στις πολιτικές δομές του Υπουργείου με αναβαθμισμένη αξιοποίηση τόσο του πολιτικού προσωπικού όσο και στελεχών του Λιμενικού Σώματος που διαθέτουν ανεκτίμητη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Στην κατεύθυνση αυτή , οι προγραμματικοί μας στόχοι είναι:

Η αναβάθμιση του ρόλου του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου.

Η δημιουργία νέων λειτουργικών οργανογραμμάτων.

Η ανάπτυξη απαραίτητων εργαλείων για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με την ενίσχυση της στελέχωσης και την πιστοποίηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Οι θεσμικές και λειτουργικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο των πλοίων, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την πρόληψη ατυχημάτων, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ειδική έμφαση στη στελέχωση και αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κρίσιμες για τον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας λειτουργικές περιοχές που σχετίζονται με τη διαχείριση και το μητρώο των νηολογούμενων πλοίων, τη διαχείριση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την έκδοση πιστοποιητικών πλοίων που απαιτούνται για τον απόπλου των πλοίων και την εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς

Η υιοθέτηση νέου σύγχρονου μοντέλου ολοκληρωμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ολοκλήρωσα την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Από εδώ και πέρα με βάση αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα της ναυτιλίας και του Υπουργείου ξεκινάμε μια προσπάθεια για να λύσουμε προβλήματα και να άρουμε παθογένειες που χρονίζουν. Η δέσμευση μας είναι να δουλέψουμε για ένα δημοκρατικό Υπουργείο και μια πολιτική της ναυτοσύνης και της νησιωτικότητας.

Όλη η ομιλία (εδώ)
Auto Scroll Stop Scroll