Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Τροποποίηση της ΚΥΑ για τα πλεύσιμα

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 133 Β’/22-1-2014 τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 363.4/14/17598/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στο προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/σκάφη (Β΄/2798).

Σχετικά: 

Auto Scroll Stop Scroll