Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Μεταβολή επιδόματος εξομάλυνσης συζύγων

Σας ενημερώνουμε ότι από την ΔΟΔ/Τμήμα Μισθοδοσίας & Ασφάλισης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε συνέχεια της από 11/12/2014 ΑΠ:οικ.2/95266/ΔΕΠ εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, δόθηκαν οδηγίες για τη μεταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης συζύγων.

Συγκεκριμένα, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αναπροσαρμόζεται ως εξής:

  • Για τους άγαμους από 100,00€ στα 105,86€  
  • Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, από 150,00€ σε 159,61€.
  • Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, από 200,00€ σε 212,94€.

Επιπρόσθετα, από 1/8/2012, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε ότι η χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, λόγω ύπαρξης προστατευόμενων μελών-τέκνων, δικαιούται μόνο ο ένας εκ των συζύγων, στην περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθολόγιο του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε συμμόρφωση αμετάκλητων αποφάσεων του ΣτΕ. Κατόπιν τούτου, το επίδομα εξομάλυνσης του εγγάμου με τέκνα λαμβάνουν και οι δύο σύζυγοι.

Με τη μισθοδοσία του Φεβρουαρίου 2015, η οποία θα πιστωθεί στις 27/01/2015, θα καταβληθεί αναδρομικά από 1/8/2012, η διαφορά του επιδόματος εξομάλυνσης στα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τέλος, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επισημαίνει ότι, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, αφορούν μόνο τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι έγγαμα και όχι τα αντίστοιχα που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένα και δεν έχουν τα τέκνα ως προστατευόμενα για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και ως εκ τούτου τα εν λόγω στελέχη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα εξομάλυνσης του άγαμου χωρίς τέκνα.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll