Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Δημοσίευση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3212/28-11-2014 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, στον οποίο ενσωματώθηκαν οι προτάσεις μας, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί στο από 25/7/2014 έγγραφό μας.
         
Οι προτάσεις μας είχαν ως στόχο την αποφυγή παρερμηνειών οι οποίες διαταράσσουν το χαρακτήρα και την αποστολή των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών/Λ.Σ.
           
Το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)


Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας


Auto Scroll Stop Scroll