Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Συμπληρωματικές προτάσεις συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει επίκειται από την πλευρά της κυβέρνησης η κατάθεση σ/ν με συνταξιοδοτικές διατάξεις, οι οποίες θα τροποποιούν το Π.Δ. 169/07 "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" με ρυθμίσεις όπως η επέκταση της μάχιμης πενταετίας και η επέκταση του άρθρου 20 του ν.3865/10 και για τα έτη μετά το 1989.

Η Ένωσή μας είχε εγκαίρως επισημάνει ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι σημαντικές ωστόσο, τονίσαμε ότι υπάρχουν και άλλες απαραίτητες τροποποιήσεις, οι οποίες αποκαθιστούν αδικίες και ανισότητες.

Με σημερινή επιστολή που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, προς τους συναρμόδιους υπουργούς, ζήτησε να εξετασθεί η δυνατότητα της ενσωμάτωσης στο υπό κατάθεση σ/ν και των διατάξεων οι οποίες αφορούν την:
   
Α. Υπαγωγή των πληρωμάτων των Π.Λ.Σ. στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά χρόνια). (εδώ)
 
Β. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων. (εδώ)

Γ. Ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στον Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είτε στον Τ.Σ.Α.Υ. (εδώ)
  

Δ. Αναγνώριση του πλασματικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ. (εδώ)

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να συμβάλλει με τις προτάσεις και παρατηρήσεις της, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της θέσης των συναδέλφων.
    
Διαβάστε σχετικά:

Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης


Auto Scroll Stop Scroll