Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Τροπολογία με αλλαγές στις μεταθέσεις

Αλλαγές στις έκτακτες μεταθέσεις όλων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στην βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 
 
Με τη συγκεκριμένη διάταξη προτείνεται η προσθήκη, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009, νέας περίπτωσης η οποία αφορά την ενίσχυση της οργανικής σύνθεσης νησιωτικών και παραμεθορίων Λιμενικών Αρχών, 6ης, 8ης και 9ης ΠΕΔΙΛΣ, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της απόσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ιδίου διατάγματος, ήτοι πέραν του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών και διάρκειας μέχρι δύο ετών, μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Μετά τη λήξη της διετούς παραμονής στις ανωτέρω Λιμενικές Αρχές, τα στελέχη επανέρχονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η ρύθμιση αυτή απορρέει από την ανάγκη άμεσης και συνεχούς στελέχωσης των ανωτέρω Λιμενικών Αρχών προς αποτελεσματικότερη κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών τους αναγκών, ιδίως ως προς την άσκηση της αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων.
 
Επιπλέον προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εντός του έτους 2014, για μετάθεση σε Λιμενικές Αρχές για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Auto Scroll Stop Scroll