Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχέδιο νόμου "Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" όπου θα περιλαμβάνονται και διατάξεις του συνταξιοδοτικού των Ε.Δ. & Σ.Α., θα κατατεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από το υπουργείο Οικονομικών.
 
Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του προωθούμενου σ/ν θα ρυθμίζονται:
 
1. Η επέκταση των διατάξεων του
άρθρου 20 του Ν. 3865/10 και για τους ασφαλισμένους 1990-95.
2. Η επέκταση για το σύνολο των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Ε.Δ και Σ.Α. της πλασματικής 5ετίας (μάχιμη 5ετία).
3. Η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας.
4. Η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
 
Θεωρούμε ωστόσο ότι θα πρέπει να αναδείξουμε και άλλες αναγκαίες βελτιώσεις οι οποίες αφορούν:
 
1. Την υπαγωγή των πληρωμάτων των Π.Λ.Σ. στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά χρόνια).
Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω είναι στο διεκδικητικό πλαίσιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και έχει ζητηθεί από την πλευρά μας να ενσωματωθεί στο από 16.9.14 κοινό υπόμνημα ΠΟΕΠΛΣ-ΠΕΑΛΣ με προτάσεις ασφαλιστικών ρυθμίσεων.

2. Την πρόβλεψη στο δικαίωμα συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι οποίοι συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014.
Σημειώνουμε ότι με την εφαρμογή του Ν.3865/2010 το εν λόγω δικαίωμα καταργήθηκε, για όσους συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014, με συνέπεια οι άνδρες και οι γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος να έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.
   
3. Την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου τέκνων όπως συμβαίνει και στο υπόλοιπο δημόσιο.

4. Την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ.
Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές (άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι).
   
5. Την αναγνώριση του χρόνου απόκτησης πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου.
   
6. Το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στον Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είτε στον Τ.Σ.Α.Υ.Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll