Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο Παπαχρήστος Παναγιώτης


Στα πλαίσια των συνεχόμενων αλλαγών της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, o κάθε φορολογούμενος χρειάζεται από καιρό εις καιρό τη συνδρομή και την βοήθεια από ένα ικανό λογιστή. Είτε πρόκειται για θέμα φορολογικών δηλώσεων, τεκμηρίων, γονικών παροχών, εργατικών θεμάτων, δικαιολογητικών ηλεκτροδότησης ή οτιδήποτε άλλο εφάπτεται στις υπηρεσίες μας, προτιμήστε μας για την άμεση, οικονομική και πλήρης διεκπεραίωσή του.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες.
·         Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος στο σύστημα TAXIS καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 –E2 - Ε9)
·         Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
·         Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.
·         Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
·         Συμβουλές σε Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα.
·         Ρευματοδότης Οικοδομών.
·         Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων μίσθωσης ακίνητων.
·         Ηλεκτρονική υποβολή  εντύπου  Α21  για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος, επιδόματος θέρμανσης και κάθε άλλων επιδομάτων.
Ενδεικτικές  τιμές .
Δήλωση  φυσικών προσώπων Ε1…………………………………………..……….25€
Δήλωση ακινήτων  Ε2*………………………………………………………….……….5€
Δήλωση ακινήτων Ε9*……………………………………………….…………….…..10€
Ηλεκτρονική υποβολή  στοιχείων μίσθωσης ……………………………….…..10€
Ηλεκτρονική υποβολή επιδομάτων…………………………………………….…..10 €
*Μέχρι 3 ακίνητα
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο Παπαχρήστος Παναγιώτης
Διεύθυνση Ερμού 18 Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας 210-3312255, fax:210-3312252 κιν.:693-2424207
         Με εκτίμηση,

Παπαχρήστος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll