Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Παροχή πληροφοριών: Οδοιπορικά έξοδα - Μετακίνηση και Εγκατάσταση προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εσωτερικού-Εξωτερικού

Με αφορμή το υπό κατάρτιση Προεδρικό Διάταγμα "Περί Οδοιπορικών Εξόδων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής", ενημερώνουμε τους συναδέλφους για το τι ισχύει σήμερα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον υπολογισμό των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον ν..2685/1999 και το ΠΔ 200/1993 η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται για όλο το στρατιωτικό προσωπικό στα 29,35 € ενώ σε περίπτωση αποσπάσεων και εκπαίδευσης, η ημερησία αποζημίωση ορίζεται στα 2/3 του ανωτέρω ποσού, ήτοι 19,57 € (οι μετακινήσεις των οποίων η ημερησία αποζημίωση ορίζεται στα 2/3 καθορίζονται στο ΠΔ 33/09).

Σύμφωνα με το ν.3833/2010 το κατώτατο όριο χιλιομέτρων που δικαιολογεί τη χορήγηση οδοιπορικών εξόδων είναι τα 60 xλμ. Σύμφωνο με το ΠΔ 200/1993 η αυθημερόν μετακίνηση αποζημιώνεται στο ½ της κανονικής ήτοι 14,68 €.

Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης διαφέρει σύμφωνα με το ν.2685/1999 ανάλογα με το βαθμό του μετακινουμένου και, όπως αναλύεται στην Α.Π. 1119.9/10/08/06-05-2008 μόνιμη Εγκύκλιο «περί οδοιπορικών εξόδων εσωτερικού», είναι:


ΒΑΘΜΟΙ


ΠΟΣΟ
Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο
προσαύξηση 20% σύμφωνα
με το ν.2685/1999
Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
58,69 €
70,43 €
Αντιναύαρχος ΛΣ έως και Πλοίαρχος ΛΣ
52,82 €
63,38 €
Avτιπλoίαρχoς ΛΣ έως και Yπoπλoίαρχoς ΛΣ
44,02 €
52,82 €
AνΘυπoπλoίαρχoς ΛΣ έως και Λ/Φ
35,22 €
42,26 €

Σύμφωνα με το ν.3833/2010 τα χιλιομετρικά όρια που δικαιολογούν δαπάνη διανυκτέρευσης είναι άνω των 120 χλμ, εφόσον η μετακίνηση γίνει με συνήθη συγκοινωνιακά μέσα και άνω των 160 xλμ με Ι.X. και υπηρεσιακά οχήματα.

Στην περίπτωση θαλάσσιας μετακίνησης το όριο είναι 20 ν.μ.

Στις μετακινήσεις που εγκρίνεται η χρήση Ι.Χ. οχήματος, η αποζημίωση ανέρχεται σε 0,15 €/χλμ.

Σε περίπτωση καταβολής διοδίων, θα πρέπει να προσκομισθούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι αν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή άνευ διοδίων, πάλι θα πρέπει να επιλέγεται αυτή με τα διόδια καθότι οι αποδείξεις τους αποτελούν απόδειξη πραγματοποίησης της μετακίνησης.

Εφόσον κατά τη μετακίνηση χρησιμοποιηθούν συνήθη συγκοινωνιακά μέσα, με την προσκόμιση των εισιτηρίων αποζημιώνεται o μετακινούμενος για την εν λόγω δαπάνη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους μετακινούμενους είναι κυρίως:
- Τα υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων εσωτερικού υπογεγραμμένα από τον μετακινούμενο και τον προϊστάμενό του,
- To Φύλλο Πορείας (πρωτότυπο),
- Η Διαταγή μετακίνησης (ακριβές αντίγραφο),
- Η Απόφαση Ανάληψης της ΔΟΣΠAΣΠ,
- Η πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου, εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση (σε περίπτωση που είναι:
α) εκτύπωση σε μορφή A4, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα του ξενοδοχείου,
β) από μπλοκάκι, αν δεν είναι διάτρητη, να έχει σφραγίδα . «Αθεώρητο βάσει ΠΟΛ...»)
- Βεβαίωση χιλιομετρικών αποστάσεων, εφόσον η μετακίνηση έγινε με Ι.X. όχημα,
- Αποδείξεις διοδίων, εφόσον η μετακίνηση έγινε με Ι.X. όχημα,
- Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον η μετακίνηση έγινε με Ι.Χ. όχημα,
- Βεβαίωση για τη μη χορήγηση δωρεάν καταλύματος από τη Λιμενική Αρχή, σε περίπτωση διανυκτέρευσης,
- οι αποδείξεις εισιτηρίων μετακίνησης,
- H κάρτα επιβίβασης, σε περιπτώσεις αεροπορικής μετακίνησης (πρέπει να μνημονεύεται στη διαταγή μετακίνησης),
- Σε μετακινήσεις σε δικαστική αρχή για υπηρεσιακή υπόθεση, την πρωτότυπη κλήση μάρτυρα, τη βεβαίωση παρουσίας στη δικαστική αρχή και βεβαίωση για τη μη λήψη οδοιπορικών από τη δικαστική αρχή,
- Σε μετακινήσεις στα πλαίσια εκπαιδεύσεως, το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερα διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Auto Scroll Stop Scroll