Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Ολοκληρωμένη μελέτη επί του σχεδίου Π.Δ. "Πειθαρχικό Δίκαιο στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."

Ολοκληρωμένη μελέτη επί του σχεδίου Π.Δ. "Πειθαρχικό Δίκαιο στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.", κατέθεσε Ομάδα Εργασίας της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., με επικεφαλή το μέλος του Δ.Σ. Μπερτσιά Αθανάσιο.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., στη συνέχεια προώθησε τη μελέτη, ζητώντας ταυτόχρονα την ενσωμάτωση των προτάσεών της στο τελικό κείμενο του υπό κατάρτιση Προεδρικού Διατάγματος. 
   
Στις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας, αξιοποιήθηκαν η νομολογία των ποινικών και διοικητικών, καθώς και οι διατάξεις τις Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
   

Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια εξισορρόπησης και σύνθεσης της διπλής ιδιότητας των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως αστυνομικών του θαλάσσιου στοιχείου και ως τμήματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ενταγμένου στο αμυντικό δόγμα της πατρίδας.
   
Λίγο χρειάζεται να τονιστεί η σπουδαιότητα και η σημαντικότητα του Πειθαρχικού Δικαίου που θα αφορά τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 
Με κόκκινο χρώμα είναι οι παρατηρήσεις, προσθήκες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες από την Ομάδα Εργασίας της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. που εργάσθηκε για τον σκοπό αυτό.

Auto Scroll Stop Scroll