Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Προκηρύχθηκε η μελέτη για τo Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο διαγωνισμός για την «Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) και των υπό αυτών Φορέων – Ειδικών Λογαριασμών/Κλάδων».

Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Λαμπρόπουλου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΥ ΥΠΕΘΑ.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 
 
Ανοικτός Διαγωνισμός προς Ανάδειξη Παρόχου για την Εκπόνηση Οικονομικοτεχνικής Μελέτης Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) και των υπό αυτών Φορέων – Ειδικών Λογαριασμών
Auto Scroll Stop Scroll