Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Καταπέλτης για το Υπ. Οικονομικών η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε.


Σας ενημερώνουμε ότι συνεδρίασε σε συμβούλιο το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας για να εξετάσει την αίτηση με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοικήσεως (του Υπουργείου Οικονομικών) προς την υπ' αριθμ. 2196/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Με το πρακτικό που εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, το Συμβούλιο γνωστοποιεί ότι:
  • Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς την 2196/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρακτικού.
  • Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 28η Νοεμβρίου 2014
    Διαβάστε όλο το πρακτικό
     (εδώ)
Auto Scroll Stop Scroll