Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τις υπηρεσίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προβλέπεται ή όχι να ζητήσει στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τις υπηρεσίες του προσωπικού, εφόσον πιστεύει ότι αδικείται ο ίδιος, για κάθε νόμιμη χρήση; 
Αν ναι, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τις δώσει με όλα τα ονόματα που κάνουν υπηρεσία και όχι μόνο του αιτούντα;
Σε απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων που τέθηκαν στον Δικηγόρο Πειραιά κ. Πουλιάκα Γεώργιο, ο οποίος είναι και  ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσής μας, λάβαμε την εξής απάντηση:


1. Σε κάθε Υπηρεσία (Τμήμα - Λιμεναρχείο κ.ο.κ.) αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων η κατάσταση των υπηρεσιών-βαρδιών όλου του προσωπικού.
Εξαίρεση αποτελούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπου λόγω του μεγάλου αριθμού του προσωπικού διανέμεται εγγράφως κατάσταση με τις υπηρεσίες του κάθε τμήματος - Υπηρεσίας του Υπουργείου.
Δηλαδή, πρακτικά ενημερώνονται όλοι για όλους.

2. Η κατάσταση υπηρεσιών του προσωπικού με βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) είναι αδιαβάθμητο έγγραφο και κατά συνέπεια μπορεί να λάβει γνώση αυτού κάθε ενδιαφερόμενος.

3. Ακόμη, ωστόσο, κι αν το αιτηθεί και του το απορρίψει ο Προϊστάμενος (αρμόδιος για την τήρηση του αρχείου δεδομένων), η συμβουλή μου είναι η εξής :
Να αιτηθεί την εκτέλεση υπηρεσιών για τον εαυτό του με βάση το προβλεπόμενο ωράριο στα άρθρα 3, 4 και 5 του Π.Δ. 68/2003 και εφόσον του απαντήσει η Υπηρεσία ότι είναι αδύνατη λόγω έλλειψης προσωπικού, να αιτηθεί - έχων έννομο συμφέρον - τη σχετική κατάσταση υπηρεσιών εγγράφως, ώστε να διακριβώσει την πιθανότητα "αδικίας" του και κατόπιν να προσφύγει στα αρμόδια όργανα.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον και πάλι αρνηθεί η Υπηρεσία, προβλέπεται η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια για υποχρέωσή της κατά τα ανωτέρω.


Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε είμαι στη διάθεσή σας.

ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 140, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
     ΤΗΛ.: 2104177265
     ΦΑΞ: 2104177266

 ===============================================

Σχετικά στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 68/2003 αναφέρει:

Καταγραφή υπηρεσιών και ημερών ανάπαυσης

Με μέριμνα και ευθύνη των προϊσταμένων ανακοινώνονται έγκαιρα οι υπηρεσίες του προσωπικού και καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί για τον σκοπό αυτό κάθε υπηρεσία:
Α) Οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το προσωπικό Λ.Σ., ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης που υπηρετεί, καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτών.
Β) Οι εκτός έδρας υπηρεσίες, με την ώρα αναχώρησης και επανόδου του προσωπικού.
Γ) Οι χορηγούμενες και οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης, για τις οποίες λαμβάνει το προσωπικό ενυπόγραφα γνώση.
Auto Scroll Stop Scroll