Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Υπόμνημα με απαιτούμενες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σας ενημερώνουμε ότι χθες 16/9/14 η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατέθεσε από κοινού με την Π.Ε.Α.Λ.Σ. υπόμνημα προς τους αρμόδιους υπουργούς, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά προτάσεων για άμεση νομοθετική παρέμβαση στο ασφαλιστικό των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το κοινό υπόμνημα έθεσε συγκεκριμένα:

  1. Την επέκταση των συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν.3865/2010 για όσους έχουν καταταγεί μέχρι 31/12/1995
  2. Την επέκταση των διατάξεων του π.δ 169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» ώστε να λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (μάχιμη πενταετία).
  3. Την άρση της αδικίας του ασφαλιστικού νόμου 3865/10 δίνοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου τέκνων.
  4. Τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής
  5. Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις ΑΕΝ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για όλα τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  6. Την οριστική αποσαφήνιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον Τ.Σ.Α.Υ.) και στο  Ε.Τ.Α.Α.
    Διαβάστε το υπόμνημα (εδώ)
Auto Scroll Stop Scroll