Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Υπ. Οικονομικών: Αν συμφωνήσει η τρόικα θα συμμορφωθούμε με την απόφαση του ΣτΕ

Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ξεκίνησε τη διάσκεψή του εξετάζοντας τους λόγους της μη, μέχρι σήμερα, συμμόρφωσης του Υπ. Οικονομικών, στην υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε εύλογο χρονικό διάστημα αναμένεται η απόφασή του.

 
Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών επιλέχτηκε η τακτική της υποβολής υπομνήματος. Είναι σαφές από τα παρακάτω σημεία του υπομνήματος και η τακτική του Υπουργείου Οικονομικών:
"Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια των ανωτέρω οριζομένων και δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του, θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση του ως προς την υπ αριθμ. 2196/ 2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής και τις υφιστάμενες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. (...) Ήδη οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών έχουν εκκινήσει τη διαδικασία αποτίμησης του δημοσιονομικού κόστους και της συνακόλουθης επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη , δεδομένου ότι, η εν λόγω δαπάνη δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014. 

Επισημαίνεται ότι οι απαραίτητες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Σ.τ.Ε. δεν έχουν συμπεριληφθεί στις προβλέψεις για το ύψος των δαπανών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2015 - 2018) καθόσον οι 2193-2196/2014 αποφάσεις του Σ.τ.Ε. εκδόθηκαν μεν εντός του 2014 αλλά κατόπιν της ψήφισης του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 Ν. 4263/2014(ΦΕΚ 117 Α/14-5-2014) όπου τίθενται τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την επόμενη τετραετία.

Κατά συνέπεια, μετά από την οριστικοποίηση της δημοσιονομικής αποτίμησης όλων των πτυχών των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει το εν λόγω ζήτημα να συμπεριληφθεί μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν σε διαβούλευση κατά τη διάρκεια των συνεχών διαπραγματεύσεων, μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικα, οι οποίες θα αρχίσουν στις 2/9/2014, και ειδικότερα κατά το τέλος του δευτέρου 15ημέρου του Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εταίρων για την κάλυψη του πιθανολογούμενου σοβαρού δημοσιονομικού κόστους που θα επέλθει στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015-2018 και την εγγραφή της δαπάνης στις πιστώσεις του Π/Υ 2015.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται να παρασχεθεί στη Διοίκηση επαρκής χρόνος για την αποτίμηση της δαπάνης για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015-2018. 

Τέλος αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, αντιστοίχως, για την εφαρμογή της από 19/11/2013 και αριθμ. 88/2013 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του Αρ. 88 παρ. 2. του Συντάγματος, ακριβώς λόγω των δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών και της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, η Διοίκηση δρομολόγησε ενέργειες συμμόρφωσης με την ψήφιση στη Βουλή του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), εντός χρονικού διαστήματος επτά μηνών."
Auto Scroll Stop Scroll