Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Συμπληρωματικές προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. οδοιπορικών εξόδων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας αναφορικά με τις προτάσεις της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για το νέο Π.Δ. Οδοιπορικών, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, απέστειλε συμπληρωματικές προτάσεις τροποποιώντας την αρχική πρότασή της για το άρθρο 10 παρ. 3, υιοθετώντας τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. 

Ακολουθεί η επανατοποθέτηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. επί του άρθρου 10 παρ. 3.

1. Άρθρο 10 παρ. 3
"Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, ορίζεται κατ ανώτατο όριο ως εξής:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί στα εβδομήντα ευρώ (70 €)
β) Λοιπά στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στα πενήντα τρία ευρώ (53 €)."
Σε κάθε περίπτωση οι κατηγορίες δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο (2) γιατί οι τιμές που ισχύουν δεν επαρκούν πλέον για κανενός είδους κατάλυμα.


Δείτε τις


Auto Scroll Stop Scroll