Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Περί προτάσεων της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για το νέο Π.Δ. Οδοιπορικών

Προς: 1. Μέλη της Ένωσής μας
           2. Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
           3. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ.  
 Πειραιάς, 19-09-2014
Θέμα: «Περί προτάσεων της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για το νέο Π.Δ. Οδοιπορικών»
Με αφορμή τις προτάσεις για το νέο Π.Δ. οδοιπορικών της Ομοσπονδίας μας, ως Ένωση-μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έχουμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής:
Οι προτάσεις αυτές ουδέποτε έχουν εξετασθεί από τα αρμόδια όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικό Συμβούλιο ή Συνέδριο) συνεπώς δεν έχουν καμία νομιμοποίηση.
Η ηγεσία της Ομοσπονδίας μας, αυτή την φορά και επίσημα, απέδειξε ότι δεν εμπιστεύεται τις Ενώσεις-μέλη της, συνεπώς ούτε και τους συναδέλφους που τις απαρτίζουν.

Ειδικότερα, η πρόταση με την οποία τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να αποζημιώνονται διαφορετικά και ανάλογα του βαθμού τους, για διανυκτέρευση και εγκατάσταση, κρίνεται από μέρους μας ως απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν αυτή κατατίθεται από συνδικαλιστικούς φορείς, εκπροσώπους όλων των βαθμίδων.
Ο αυταρχικός τρόπος λειτουργίας δεν συνάδει με τις αρχές τις οποίες οφείλουμε να υπηρετούμε, ούτε με το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, το οποίο έχουμε χρέος να τηρούμε απαρέγκλιτα.
Καλούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδία μας Δριβάκο Γεώργιο να επανέλθει στις καταστατικές του υποχρεώσεις, συγκαλώντας τα αρμόδια όργανα ώστε συγκροτημένα και θεσμικά, να κατατίθενται προτάσεις οι οποίες εν τέλει θα εκφράζουν τα μέλη μας.
Τέλος, ζητάμε από την Ομοσπονδία μας να γνωστοποιήσει ποιες από τις Ενώσεις-μέλη της, έχουν συμφωνήσει με τις τελικές προτάσεις που κατατέθηκαν για το νέο Π.Δ. οδοιπορικών.
Για το Δ.Σ.

        Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll