Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Αίτημα επτά μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο

Με αίτημα που απέστειλαν χθες επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., ζητούν τη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.
 
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Προς: Πρόεδρο Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
        Δριβάκο Γεώργιο

κ. Πρόεδρε,

Αιτούμαστε την σύγκλιση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 2 β’ του άρθρου 21 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, σε χρονικό διάστημα όπου το καταστατικό ορίζει.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση επί των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία αφορούν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., (Οδοιπορικών Εξόδων, Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων, Πειθαρχικού Δίκαιου κ.ά.)
2. Αίτημα για Σύγκληση Γενικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος

2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

3. ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

4. ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

5. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος

6. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος

7. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll