Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημέρωση για νομικές ενέργειες στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε σχέση με περικοπές αποδοχών και τη διεκδίκηση αναδρομικών

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι διατάξεις του ν.4093/2012, με τις οποίες μας επιβλήθηκαν άδικες μισθολογικές περικοπές, ανετράπησαν αμετάκλητα στα Δικαστήρια και συγκεκριμένα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το σκεπτικό ότι είναι αντίθετες στο Σύνταγμα.
Με την παραπάνω απόφαση δημιουργήθηκε συνταγματική υποχρέωση συμμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση επιστροφής της διαφοράς των αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως σήμερα, αλλά και για κάθε μήνα που συνεχίζεται η εφαρμογή του κριθέντος ως αντισυνταγματικού νέου μισθολογίου.
Η εκ νέου προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ, οδήγησε στη σύνταξη πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, με το οποίο διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση προς την απόφαση του ΣτΕ και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί εντός δύο (2) μηνών.
Στο πλαίσιο αυτό, εμμένουμε αταλάντευτα στην άμεση συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας με νομική αποτύπωση της απόφασης του ΣτΕ, αφού μόνο με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται ξεκάθαρα οι αξιώσεις μας. 
Η Ελληνική Πολιτεία ωστόσο, όπως και επισήμως πλέον διακηρύσσει, αρνείται να αναλάβει τις νομικές της υποχρεώσεις και όσο δεν επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωσή της, ελλοχεύει ο κίνδυνος να απολέσουμε μέρος όσων μας οφείλονται.
Θέσαμε τα παραπάνω στο Νομικό Σύμβουλο της Ένωσής μας, Δικηγόρο Πουλιάκα Απ. Γεώργιο, ο  οποίος συνιστά στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιθυμούν να διασφαλιστούν έναντι τυχόν περαιτέρω παράνομης ενέργειας ή παράλειψης του Δημοσίου, την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Για το λόγο αυτό έθεσε στη διάθεση της Ένωσής μας, αναλυτικό Ενημερωτικό Σημείωμα και σχετικά έντυπα (εξουσιοδότηση, εργολαβικό δίκης, καρτέλα στοιχείων), η συμπλήρωση των οποίων  απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσει και να διευκολυνθεί η συνεργασία μαζί του, για όσους επιθυμούν να τον επιλέξουν προς το σκοπό αυτό.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Όποιος πιστεύει ότι η Ελληνική Πολιτεία θα καταβάλλει το σύνολο των αναδρομικών εφαρμόζοντας πλήρως την απόφαση του ΣτΕ, δεν χρειάζεται να ασκήσει καμία αγωγή.
Όποιος έχει πάρει απόφαση να αποδεχθεί ό,τι του δοθεί, όταν και αν του δοθεί, επίσης δεν χρειάζεται να ασκήσει καμία αγωγή.
Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού μας Συμβούλου και να αποφασίσετε,  εάν  επιθυμείτε, να κινηθείτε και ατομικά (μέσω κατάθεσης αγωγής). 
Για όσους επιλέξουν να το πράξουν, η  Ένωσή μας θα προσφέρει την αρωγή της και για το λόγο αυτό θα είναι δυνατή η εξουσιοδότηση του κ. Πουλιάκα Γ. στα γραφεία της Ένωσής μας κάθε Τετάρτη από 13:00 μέχρι 15:00.

Σημειώνουμε ότι:
  1. Η δικαστική διεκδίκηση δεν μπορεί να γίνει συλλογικά καθώς υπάρχουν διαφορές που σχετίζονται με το βασικό μισθό, τις μισθολογικές προαγωγές, την οικογενειακή κατάσταση του καθενός κ.λ.π.
  2. Μπορείτε να ενημερωθείτε και να κινηθείτε με νομικούς της επιλογής σας.
Χρήσιμα:
Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης


Δικηγορικό Γραφείο
Χρυσούλας Ελ. Μαρινάκη
Πανεπιστήμιου 56, Αθήνα
210-3838089, 6977476453  

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΛΣΑΠ
Σας αποστέλλω συνημμένα:


Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση
Auto Scroll Stop Scroll