Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, παρατηρήσεις μας για τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι μας διαβιβάσθηκε το τελικό σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών στο οποίο ενσωματώθηκαν οι προτάσεις μας, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί στο από 25/7/2014 έγγραφό μας.
         
Οι προτάσεις μας είχαν ως στόχο την αποφυγή παρερμηνειών οι οποίες διαταράσσουν το χαρακτήρα και την αποστολή των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών/Λ.Σ.
           
Επαναφέρουμε την παρατήρησή μας γα το άρθρ.  4 παρ. 3  στστ,  γγγ, το άρθρ. 8 παρ. 1 και το άρθ. 27, στα οποία περιγράφεται «Γραφείο Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών» καθώς στο άρθρ. 136 του Ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού», περιγράφεται «Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών».

Το τελικό Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Σχετικό:

Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών


Auto Scroll Stop Scroll